Bestyrelsesmøde de 18. november 2015

Generel kommentar. Nogenlunde lunt for årstiden. Nogle medlemmer syntes, at de vil checke om vejret var det samme på den anden side af Øresund. Det var det. Deltagere: Johnny Hansen, formand Jan Frederiksen, Malaga koordinator Niels Andersen, Jomtien koordinator. Svend Bidstrup, Lissabon koordinator Hans Peter Michaelsen, La Clusaz koordinator Ingelise Peters, kasserer Niels Bloch, sekretær Gæst: Steen Holberg, revisor Agenda: 1. Sidste referat: Udestående: o Ingen udestående (!) 2. Info fra formanden 3. Status på økonomi. 4. Status fra lejlighederne 5. Budget. o Alle budgetter bedes sendt til Johnny i forvejen. (HP: Jeg har sendt dit videre) 6. Forandringsanalyse om udvidelse af foreningen. o Refleksioner til bestyrelsens anbefaling til generalforsamlingen 7. Eventuelt 1. Sidste referat Ingen udestående punkter 2 Info fra formanden Ingen info 3. Status på økonomi. Vi har 122.000 Dkk i kassen. 4. Status fra lejlighederne La Clusaz Indboforsikringen bliver halveret. Den var alt for høj. Dette giver en besparelse. Generalforsamling i huset til april. Vi kan desværre ikke deltage, men følger op på emnerne på nettet. . Malaga: Vi har fremdeles 3 uger ledige efter annulleringen af 5 uger. Nu mangler der kun en ny sovesofa og et aircon anlæg for at gøre lejligheden endnu mere perfekt. Jomtien: Håndværkerne er nu i gang med de nye fliser på terrassen. Lissabon: Vaskeriet i bygningen er lukket. Svend anbefaler indkøb af en vaskemaskine. Vi vil afvente beslutning af salg af lejligheden. Ny seng er indkøbt på grund af klager angående bredden. Hvorvidt dette var forhåndsgodkendt blev ikke afklaret. (referatet fra sidste år giver heller ikke svaret). 5. Budget. De enkelte budgetter er vedhæftet. Nedenstående kun ’highlights’ Nyinvesteringer: La Clusaz: Kikkert plus diverse 2.500 Malaga: Sovesofa 15.000 Jomtien: Ingen Lissabon: Ingen 17.500 Drifttotaler: La Clusaz: (12.000) Malaga: 2.650 Jomtien: (5.500) Lissabon: (462) I alt: (15.312) Dette resultat anså bestyrelsen som tilfredsstillende 6. Forandringsanalyse. Der var enighed om rammerne beskrevet i sidste referat. For at komme et spadestik dybere, blev arbejdsgruppen genoplivet, og skal beskrive forslagene mere konkret inden næste bestyrelsesmøde i februar. Her skal størrelsen af den fremtidige husleje, indskud, medlemsantal pr. lejlighed, samt ikke mindst en plan for i hvilken rækkefølge vi gennemfører aktiviteterne fremgå. Forslaget bør indeholde de tre alternativer inkl. Alt. 0 – altså ikke at forandre noget. Det blev understreget , at der ikke er planer om at ændre på foreningens ’non-profit’ status. Ekstra indtjening skal alene benyttes til nyinvesteringer. 6. Eventuelt HP havde fremsendt et forslag angående betaling af afbestilte perioder i forbindelse med sygdom, samt forudbetaling. Efter en længere diskussion blev det besluttet at bibeholde de nuværende regler for betaling, men at afbestilte perioder er forfaldne til betaling efter hhv. 2 (medlemmer) og 3 måneder (ikke-medlemmer). Niels B. formulerer tekst til ’bookingreglerne’, hvor emnet er berørt. Forslag: Bemærk at du på trods af afbud vil blive belastet med point og betaling medmindre lejligheden bliver genudlejet. Dette gælder dog først fra hhv. 2 og 3 måneder før perioden (Medlemmer og ikke-medlemmer). Jan ville gerne afstemme policy’en om ikke at fortælle hvilke medlemmer, der har hvilke perioder, undtagen selvfølgelig hvem der er der før og efter ens egen periode. Det var der enighed om. Næste møde: Bestyrelsesmøde 24. februar 2016 kl. 17. Ved Diget Generalforsamling 30. marts 2016 kl. 17 Ved Diget. Således opfattet af Niels B. den 19. november 2015 E-mail: nielsbloch@yahoo.dk Tlf.: 22 20 33 29