Bestyrelsesmøde den 1. juni 2017

Generel kommentar.
Fint vejr og peberbøf som dagens ret. Masser af folk på Petanquebanen

Deltagere:
Johnny Hansen, formand
Niels Andersen, Jomtien koordinator.
Hans Peter Michaelsen, La Clusaz koordinator
Jørgen Meinecke, suppleant.
Ingelise Peters, kasserer
Svend Bidstrup, Lissabon koordinator
Per Hester, suppleant
Lone Johansen, revisoraspirant
Niels Bloch, sekretær
Afbud
Jan Frederiksen, Malaga koordinator

Agenda
1. Sidste referat. Udestående:
• Standardliste: HP fremlagde et forslag til overvejelse (Alle)
• Overdragelse af rykning af restanter til kassereren (Johnny)
• Ændring af paragraf 7.2 (underskrift ved køb og salg) (Niels B.)
• Ændring af paragraf 3.1 (hvem der kan blive medlem) (Niels B.)
• Information til medlemmer, der allerede har bestilt Lissabon lejligheden (Sven/Niels B.)
• Separat møde om økonomi formand, kasserer, afgående og tiltrædende revisor (action Johnny)
• Kontonummer i LAC skal ændres fra Niels A. til HP (Action: Niels A. og HP)
• Nyhedsbrev om hvordan man forholder sig ved skader og mangler i lejlighederne. (HP og Niels B.)
• Vi skal undersøge hvordan Danske Bank forholder sig til udlån til foreninger (Action: Per H.)
• Vi skal også undersøge hvordan HK (og andre foreninger) har indrettet sig (Jan og Johnny)
• Muligheder for salg af Jomtien undersøges (Niels A.)
• Vi skal endvidere have juridisk rådgivning om ejerforhold (Johnny)
• Kan vi få at se hvilke dokumenter, der ligger i boksen? Action: Ingelise)
2. Info fra formanden
3. Status på økonomi.
4. Status fra lejlighederne.
6. Status på hjemmesiden.
7. Status på salgsproces
8. Start af købsproces?
9.. Andelsbeviser til underskrift
10. Eventuelt
11. Næste møder

1. Sidste referat. Udestående:
• Standard liste. Svært med skabelon, der passer alle. (UDGÅR).
• Rykning. Kassereren bør gøre dette. Dette er OK. (UDGÅR)
o Men hvilken dato skal der rykkes på? Vi besluttede at den 31. marts er skæringsdatoen for hele indeværende år. Dette sendes ud i nyhedsbrev og kommer i vedtægterne næste år. (Action Niels B.)
• 7.2 og 3.1 bliver ændret til næste år. (UDGÅR fra denne liste)
• Information om salg. Ok. (UDGÅR)
• Møde om økonomi er afholdt (UDGÅR)
• Kontonummer. Niels A. sender brev om ændring til HP. (UDGÅR)
• Nyhedsbrev om ansvar, mangler information om, dette sandelig også vedrører medlemmerne selv. Dette slås op i alle lejlighederne, og vi opretter en ny fane på hjemmeside med ’Code of Conduct’ (Action: HP og Niels B.)
o ’Sidediskussion’: Koordinatorerne skal checke point på tværs af lejlighederne
• Lån til køb af lejlighed. Per H. havde undersøgt hos Danske Bank og Nykredit, og der findes muligheder, hvis vedtægterne er i orden. Per H. undersøger hvilke krav der skal opfyldes.. (Action: Per H.)
• HK. Det skønnedes ikke at HK og andre større foreninger har samme problem (stor pengekasse). (UDGÅR)
• Jomtien kan sandsynligvis sælges for 1 mio. Skal på generalforsamlingen (Action: Niels B.)
• Ejerforhold stadig udestående (Action Johnny)
• Indholdet fra boksen blev fordelt til gennemsyn af koordinatorerne. Måske finder vi skøder og mere information om hvem der står som ejere.? (Action: Koordinatorerne)

2. Info fra formanden
3 medlemmer har meldt sig ud. De andele bliver tilbudt til ventelisten. I den forbindelse blev det diskuteret hvordan reglen om minimum antal medlemmer forsvandt fra vedtægterne. Den skal måske genintroduceres? (
Vi gør opmærksom på at børn nu kan købe, men vi starter ikke nogen aktiv kampagne før vi har styr på LIS salget og startet købsprocessen.

3. Status på økonomi.
Vi har 172.000kr i kassen inkl. 43.000 udbetaling for LIS lejligheden.

4. Status fra lejlighederne.
Jomtien:
Vi kommer nok op på 25 uger udlejet i år.

Malaga
Sofaen er ankommet. Der var ønsker om at det næste kunne være en markise.

La Clusaz
Vi er på 32 uger – 4 uden betaling. 2 rep. uger + Maurice.

Lissabon
Se under salgsprocessen

6. Status på hjemmesiden.
HP har checket medlemslisten, og konstateret at vi har 105 medlemmer stående. Denne liste har Ingelise og andre checket og det er nu korrigeret. Ud af øvelsen kom en ny udmærket medlemsliste under fanebladet ’Foreningen’. Det er en udmærket liste, vi besluttede at beholde.

7. Salgsprocessen
Lejligheden er i princip solgt, og vi har modtaget udbetalingen. Hvad der udestår, er underskrivning af skøde og diverse andre dokumenter. De skal legalisere og præsenteres på konsulatet den 6-7. juni for at kunne nå deadline på 60 dage fra underskrivning af salgskontrakten. Hele bestyrelsen møder op og underskriver, og Johnny tager til Lissabon den 8. for at ordne det endelige.

8. Købsprocessen.
Vi blev enige om at afvente mere ro på salgsfronten inden vi begynder på noget her.

9.. Andelsbeviser til underskrift
Der var ingen aktuelle

9. Eventuelt
Der var ingen emner.

10. Næste møder
Bestyrelsesmøde den 10. august 2017.

Således opfattet af
Niels B. den 4. juni 2017
E-mail: nielsbloch@yahoo.dk
Tlf.: 22 20 33 29