Bestyrelsesmøde den 10. august 2017

Generel kommentar.

Fint vejr til vigtige diskussioner. Dagens ret: Wienersnitzel og Ale16+cola til tre bestyrelsesmedlemmer.

Deltagere: 

Johnny Hansen, formand

Niels Andersen, Jomtien koordinator.

Hans Peter Michaelsen, La Clusaz koordinator

Jan Frederiksen, Malaga koordinator

Jørgen Meinecke, suppleant.

Ingelise Peters, kasserer

Svend Bidstrup, Lissabon koordinator

Lone Johansen, revisoraspirant

Jens Jensen, kassereraspirant

Niels Bloch, sekretær

Afbud

Per Hester, suppleant

1. Sidste referat. Udestående:

 • ‘Code of conduct’ placeres under ny fane ( Niels B.)
 • Vi skal undersøge, hvordan Danske Bank forholder sig til udlån til foreninger (Action: Per H.)
 • Muligheder for salg af Jomtien undersøges (Niels A.)
 • Vi skal endvidere have juridisk rådgivning om ejerforhold (Johnny)
 • Hvad gør jeg med Lissabon papirerne fra boksen? (Niels B.)

2. Info fra formanden

3. Status på økonomi.

   Herunder. Officiel information om bankskift

      Hvad gør en kasserer?

4. Status fra lejlighederne.

6. Status på hjemmesiden.

7. Start af købsproces

8.. Andelsbeviser til underskrift

9. Eventuelt

10. Næste møder

Sidste referat. Udestående:

 • ’Code of conduct’.  Dansk titel efterlystes. Der var et forslag på definition:’Husregler’ men dækker det rigtigt? Tror, at jeg har mest lyst til at holde fast i SAS betegnelsen indtil videre. Lad os tænke.
 • (Dette punkt angående kontingentbetaling kom desværre til at udgå, hvilket det ikke skulle) Men hvilken dato skal der rykkes på? Vi besluttede at den 31. marts er skæringsdatoen for hele indeværende år. Dette sendes ud i nyhedsbrev og kommer i vedtægterne næste år. (Action Niels B.)
 • Udlån til foreninger: Intet nyt.
 • Salg af Jomtien: Ikke noget nyt, men Niels A. mener stadig, den kan sælges for en million.
 • Juridisk rådgivning: Der var delte meninger om dette er nødvendigt. Ingen konklusion, så punktet forbliver.(Action:; Johnny)
 • Lissabonpapirerne skal i boksen. (Action: Niels B. til Johnny)

2. Info fra formanden

Jens Jensen var inviteret som potentiel kasserer til at overtage efter Ingelise, der går af efter næste generalforsamling (efter 29 år).

3. Status på økonomi.

Vi har lige nu

 • 2.993kr i Bank Nordik, (betalt kontingent efter bankskift).
 • 500.438kr i Danske bank (på Lissabons lejligheds salgskonto)
 • 109.766kr i Danske bank (Drift)

Omkostninger ved salget er ikke opgjort, men bliver belastet Lissabon salgskontoen i årsregnskabet

Der skal udsendes Nyhedsbrev om bankskift,. Ingen behøver at foretage sig noget, idet CPHIB er informeret om at ændre bankkonto.

Samtidigt informeres om, at deadline for indbetaling skal være 31. marts, hvilket indebærer, at månedlige indbetalinger ikke længere er tilladt. Dette kan dog først træde i kraft, når en vedtægtsændring (måske) vedtages på næste generalforsamling.(Action: Niels B)

4. Status fra lejlighederne.

Jomtien:

Har udlejet 7 uger til ikke medlemmer. Dette dækker alle

fællesomkostninger, så kontoen går i nul til oktober.

Malaga

Det ser ’dårligt’ ud. Der mangler tre ugers udlejning i år. Og der er ’kun’ 27

ugers forespørgsler til næste år….

Markiser indgår i årets budgetforhandlinger anslået til ca. 1000EUR.

930EUR på kontoen.

La Clusaz

35 uger udlejede 32 betalte – 14 vinter og 21 sommer.

WC repareret, nye gulvtæpper og fotoer. Budgettet holder.

Niels A. er stadig kontohaver, men det er for besværligt at ændre på lige nu.

Lissabon

Lidt problemer med efterregninger. Forsikringen har forsøgt at trække præmie, men

kontoen var lukket/tom – der skulle dog stå 326 EUR.

Sven forbliver i bestyrelsen frem til generalforsamlingen.

Vi skal overveje ændringer til vedtægterne, der tage højde for salg af lejligheder og dermed koordinator.

6. Status på hjemmesiden.

Kontonummer og Revisor er ændret

    HP og Niels B. havde møde med Mugo om diverse problemer som f.eks. afskærmning af Lissabon lejligheden, så den kun kan ses af bestyrelsen (for at kunne checke point)

      Hvis der er lange svarstider, er svaret at starte igen og slette Cookies.

8. Købsprocessen.

Hvordan griber vi dette an? Vi kan ikke bare kaste os over en bestemt destination inden vi har afklaret finansieringen. Niels A. havde tænkt og havde nogle bud:

1.     Alle 100 andelshavere indskyder f. eks kr. 5000 og samtidigt opskrives hver andel med yderligere 5.000 så andelsværdien fremover hedder 32 000. Vi indfører samtidigt tidligere omtalte karensperiode.
Provenu = der 500.000  

2.     Vi optager 20 nye andelshavere som hver indskyder 30.000-32.000  Proveny= dkr 600.000

3.     Vi optager et Banklån/realkredit hvis muligt

4.     Vi sælger Jomtien. Forventet provenu mellem der 900.000 – 1.000.000

5.     Vi kører videre med de 3 lejligheder vi har nu og afventer bedre tider.

6.     Vi sælger de resterende 3 lejligheder og nedlægger foreningen

Vi enedes om at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af Johnny, Niels A, og B. og Hans Peter til at uddybe ovenstående, og derefter at sende Nyhedsbrev ud for at få synspunkter og forhåbentlig undgå en ny nedstemning

9.. Andelsbeviser til underskrift

Et enkelt bevis blev underskrevet.

9. Eventuelt

’Økonomigruppen’ mødes inden budget mødet. Ikke noget konkret aftalt.

Vi skal reformere vedtægterne, så alle læser dem igennem og kommer med input til ændringer, og hele bestyrelsen++ diskuterer dem igennem på et møde med kun dette emne. Se nedenfor.

10. Næste møder

Købsgruppen: Tirsdag den 12. og 26.9

Hele bestyrelsen++ vedtægtsmøde: 20.9

Hele bestyrelsen++: Budget møde 23. oktober

Alle møder kl. 17 Ved diget.

Således opfattet af

Niels B. den 13. august 2017

E-mail: nielsbloch@yahoo.dk

Tlf.: 22 20 33 29