Bestyrelsesmøde den 10. juni 2014

Generel kommentar.
Det er sommer!
Langvarigt møde, hvor vi dækkede bredt.

Deltagere:
Johnny Hansen, formand
Henrik Schmidt, La Clusaz koordinator
Jan Frederiksen, Malaga koordinator
Niels Andersen, Jomtien koordinator.
Svend Bidstrup, Lissabon koordinator
Ingelise Peters, kasserer
Niels Bloch, sekretær

Agenda:
1. Sidste referat: Udestående:
• Rengøring i La Clusaz (Henrik).
• Plan for reducering af strømforbrug i La Clusaz (Henrik)
• Kørevejledning fra GVA (franske side) (Henrik)
• Forslag til budgetskema til brug for møde i november (Niels B.)
• Scroll funktion til nyhederne udestår (Johnny) – Er muligvis klar?
• LIS markedsføring på hjemmesiden?

2. Info fra formanden

3. Status på økonomi.

4. Følgende noter fra generalforsamlingen, som man kan betragte som bestyrelsens opgaver,
• Sende mails ud om ledige lejligheder?
• Sende ’reminder’ mails ud om, at betale kontingent?
• Sende breve ud til medlemmer, der ikke har oplyst korrekt e-mail adresser?
• Beskrive årsager til budgetafvigelser i regnskabet?
• Gøre noget ved ’Per Hester’-forslaget?

5. Status fra lejlighederne

6. Eventuelt

1. Sidste referat
Rengøring LAC: Afventer
Strømforbrug. Sagen om pumpen har været bragt op på generalforsamling i ejendommen, men blev afvist på grund af manglende dokumentation. Denne er nu fremskaffet fra en leverandør med samt tilbud på DKK 27 000. Henrik forsøger at finde endnu en, der vil give et alternativt tilbud.
Men bestyrelsen er fast besluttet på ’at gå denne vej’
Kørevejledning: Afventer.
Budgetskema: Vil være klart til budgetmøde i november
Scroll funktion: er fixet
Nyhedsbrev om LIS: Vi vil introducere et månedligt nyhedsbrev. Koordinatorerne skal ved specielle begivenheder eller ledige uger informere Niels B. senest den 23. i måneden for fremsendelse på mail til medlemmerne den 1. i næste måned. Måske med ’månedens tilbud’?
2. Info fra formanden
2 medlemmer er meldt ud, men vi har 6 på venteliste.

HK-information forsinket, så man kan ikke komme til at byde på La Clusaz 2013-14 (deadline 1. juni). I øvrigt fungerer konceptet godt nok, der er 3 HK medlemmer i Malaga i år og 1-2 i Jomtien.
En ny lejlighed? Priserne i Florida er steget og interessen faldende. Vi indbyder til ’ildsjæle’, der kan fremlægge konkrete forslag. Grækenland, Tallin, og Italien blev nævnt som potentielle områder.
I den forbindelse vil vi invitere de to suppleanter til næste bestyrelsesmøde. Måske er der ’ildsjæle’ her? (Niels B. forsøger at huske)

3. Økonomi
Vi har 137.000 i kassen.

4. Noter fra generalforsamling
Mails om ledige lejligheder. Se ang. nyhedsbrev
Reminder mails: Johnny påtager sig at sende til de sidste syndere (Aktuelle er Åse Klærke og Arne Mølgård) . Vi skal overveje om manglende kontingentbetaling kan være afvisningsgrund til leje af lejligheder.
Brev til e-mailløse medlemmer: Ja. Det skal vi gøre hvis vedkommende ikke kan modtage mails.
Årsager til budgetafvigelser: Skal fremgå af årsregnskabet
’Per Hester’ forslaget: Sagen blev drøftet (endnu engang), Konklusion: Vi skal opfordre medlemmer (specielt dem med lave point tal) til ikke at reservere i sidste øjeblik. I øvrigt fungerer pointsystemet næste 100 %, så vi ser ingen grund til ændringer.

Koordinatorernes rapporter
La Clusaz
Udlejningen god. Selv her i sommer
Der er skiftet bruser, og indkøbt ny boksmadras og kombi-ovn.

Malaga:
Udsolgt til oktober
Skab og seng mangler. Bliver installeret i år.

Jomtien:
40 uger udlejet (rekord)
Rep. uge i oktober-november, hvor der skal males og repareres løse fliser

Lissabon:
Juli og august udlejet
Iwone er pludseligt dukket op igen med samt manglende sengelinned. Alt er vel igen på den front.

Eventuelt
Et medlem har bedt om et anpartsbevis. Vi laver et i Word og udleverer dem på anmodning. (Niels B. designer)
B-andele på listen skal checkes (Johnny og Henrik)
Middag afholdt i Malaga for frivillige hjælpere i badeværelsesprojektet. Dette godkendtes af bestyrelsen.

Næste møde: 27. august 2014 kl. 17 Ved diget

Således opfattet af
Niels B. den 10. juni 2014 2300

E-mail: nielsbloch@yahoo.dk
Tlf.: 22 20 33 29