Bestyrelsesmøde den 11. december 2018

Generel kommentar.
Dette var et ekstraordinært møde for at afklare problemer med betaling af den nye lejlighed - igen hos SAS Cargo på Kystvejen.

Deltagere:
Johnny Hansen, formand
Jørgen Meinecke, koordinator for ny lejlighed.
Jan Frederiksen, Malaga koordinator
Jens Jensen, kasserer
Niels Bloch, sekretær

Afbud
Niels Andersen, ex-Jomtien koordinator.
Hans Peter Michaelsen, La Clusaz koordinator
Per Hester, suppleant
Christel Weih, suppleant

Agenda:
1. Info fra formanden
2. Alicante
a. Status på processen
b. Betalingsproblemer.
c. Næste skridt med plan for implementeringen
3. Eventuelt

Efterfølgende blev følgende emner tilføjet
2.2. Optagelse af 5 nye medlemmer
2.3. Prioritering af venteliste

1. Info fra formanden.
Intet nyt

2. Alicante
a Status
Jørgen gav en levende og underholdende beretning om processen - dels hos ejendomsmægleren i Køge og dels i lejligheden, hos banken, hos advokaten og hos notaren i Alicante.
Der er udfærdiget en fuldmagt til advokaten, så Jørgen behøver ikke at rejse ned og skrive under på mere.
Rengøring, hvis det ønskes af lejeren, kan det arrangeres for DKK 500 pr. gang (i parentes bemærket pænt under, hvad rengøring af en lejet bolig i Danmark koster).
Alt efter hvad det detaljerede budget (se nedenfor) vil vise, vil vi forsøge at få råd til at installere aircondition fra dag 1.

b. Betalingsproblemer:
Vi har overført ca. 50.000 til banken i Spanien. De skulle rettelig have været sendt til advokaten i Spanien, men det viste sig, at intet var overført, idet transaktionen var blevet teknisk afvist.
Den akutte krise var dermed aflyst, hvilket ikke betyder at, vi ikke har visse likviditetsproblemer.
Kassereren vil udarbejde et mere detaljeret budget, så vi kan se i hvilke perioder – i hvert fald frem til kontingentet går ind – at det kniber. Det bør jo nu ske i slutningen af januar.(Action: Jens).

c. Plan Der er nu planlagt endelig klargøring i slutningen af marts 2019, således at reservationer kan starte til normal deadline 1. februar og udlejningen fra den 30. marts.
Vi udsender snarest et nyhedsbrev (Action: Niels B.) med et par billeder, og hjemmesiden vil blive opdateret så snart Jørgen og HP får tid til at sætte sig sammen.(Action: Jørgen)

2.2: Nye medlemmer.
For at sikre en lidt større buffer end det ser ud til, at vi har nu, blev det foreslået, at vi optog 5 nye medlemmer enten permanent eller eventuelt midlertidigt. Der var enighed hos de fem fremmødte medlemmer om princippet om flere medlemmer..

2.3 Venteliste:
Det andet forslag kom til at hænge samme med dette, idet tre bestyrelsesmedlemmer har foreslået at nuværende medlemmer prioriteres over ikke-medlemmer på ventelisten.
Argumenter for:
• Ikke-medlemmer burde ikke have tilgang til en billig anpart, der er det dobbelt værd.
• Det vil være en fordel at reducere antal personer, der er medlem, ved at flere har mere end en anpart
Argumenter imod:
• Det kan give troværdighedskrise hos de ikke-medlemmer, der nu har været skrevet op i årevis.
• Vi vil jo egentlig gerne have nyt (og yngre) ’blod’ ind.
• Iflg. vedtægterne er ventelisten efter anciennitet.
Dette blev diskuteret, men ikke konkluderet og udsat til næste bestyrelsesmøde.

7. Eventuelt
Forslag til Nyhedsbrev om kontingent bedes kommenteret (Action: Jens og Johnny)=

8. Næste møder
Bestyrelsesmøde den 23. januar 2019 samme tid – samme sted

Således opfattet af
Niels B. den 11. december 2018
E-mail: nielsbloch@yahoo.dk