Bestyrelsesmøde den 13. august 2018

Generel kommentar.
Herligt med lidt regn efter al varmen. Mødet blev holdt hos SAS Cargo, Kystvejen.

Deltagere:
Johnny Hansen, formand
Niels Andersen, ex-Jomtien koordinator.
Jan Frederiksen, Malaga koordinator
Jørgen Meinecke, koordinator for ny lejlighed.
Jens Jensen, kasserer
Christel Weih, suppleant
Niels Bloch, sekretær

Afbud
Hans Peter Michaelsen, La Clusaz koordinator
Per Hester, suppleant

Agenda:
1. Sidste referat. Udestående:
• ’Code of conduct’. Punktet udestående, da det skal indgå i den kommende forretningsorden. (Action Niels B.)
• Vi tager kontakt med HK om de 5 andele, vi gerne vil købe tilbage. (Action Johnny).
• Hjemmesiden bør opdateres med telefonnumre, post- og e-mailadresser, Vi kan starte med at checke e-mailadresser mod gruppemailen. (Action: Niels B.)
2. Info fra formanden.
3. Status om økonomi.
4. Status fra lejlighederne.
6. Status på hjemmesiden.
7. Videreudvikling af de nye vedtægter. Gruppens forslag er fremsendt tidligere.
8. Suppleanternes rolle
9. Eventuelt

1. Sidste referat. Udestående:
• ’Code of conduct’. Punktet udestående, da det skal indgå i den kommende forretningsorden. (Action Niels B.)
• Vi afventer HK’s generalforsamling i november, hvilket betyder, at vi ikke kan får frigjort de 5 andele før – og måske heller ikke efter. Vi kan måske reducere dem til to, idet man jo iflg. de nye vedtægter ikke må have flere end det.
Men dette vil ikke være helt moralsk rigtigt, idet vi ikke bør lave regler med tilbagevirkende kraft.
Hvis de ikke vil acceptere det, må vi vel bare tage det til efterretning, og håbe, at de vil holde samme lave anvendelsesniveau som nu. (Action: Johnny)
• Checke hjemmeside-kartoteket mod gruppemailen. (Action: Niels B.)

2. Info fra formanden.
Bestyrelsen har afholdt sommer-komsammen, og lavet en ’ny-lejlighed’s -plan’.
Det sidste uddybes nedenfor af Jørgen.
Et indlæg har givet anledning til et nyt punkt på agendaen angående hvilken rolle suppleanterne har. Dette er tilføjet som punkt 8.

3. Status på økonomi – og fremtid.
Vi ser frem til, at der skal indbetales kontingent inden 15. januar næste år, idet det er et problem med månedlige indbetalinger uden tydelig identifikation.
Vi skal informere om de nye regler for indbetaling af årskontingent inden den 15. januar (Action: Jens, med info til Niels B. inden årets udgang).

4. Status på lejlighederne
• Jomtien
Lejligheden er nu solgt og overdraget for 5.0 mil Thai Bath.
Restgælden betales som tidligere aftalt senest ultimo december 2018.
Udlejning af den nu ’outsourcede’ lejlighed er allerede begyndt
• Malaga:
Støvsuger købt. Markisen er herlig og er blevet rost. Overvejer klimaanlæg senere
• LaClusaz
Intet nyt.
• Ny lejlighed
Jørgen fremlagde analysen af markedet, hvilket har været frustrerende, idet prisniveauet på Mallorca er gået ’bananas’ de sidste par år.
Han undersøger derfor alternativer, som besluttet på generalforsamlingen den 22. maj primært i Alicante, der har et væsentlig lavere prisniveau på de krav vi har, som er:
• To soveværelser
• Helst to badeværelser
• Pool eller strand tæt på (helst begge dele)
• Transport – selv uden bil – rimelig nem
• Området er ’livligt’ – restauranter, listige barer, forretninger, badeland, ’Tivoli’, zoo, museer, slotte osv.

Jørgen søgte godkendelse af følgende:
• Er disse krav gældende?
o Ja,
• Budget?
o 1.5 mio. kr. indflytningsklart – udover rejseomkostninger.
• Hvilke omkostninger ved rejsen dækker foreningen:
o Flybilletter til Johnny og Jørgen, men ikke til fruerne
o Hotel til alle (ejendomsmægleren.betaler det ene værelse)
• Kan vi kræve at medlemmerne bliver nødt til at leje bil?
o Ja, hvis de øvrige krav er opfyldt, men det er vel lidt usandsynligt, at man ikke kan komme frem uden – måske lidt besværlig offentlig transport? måske lidt dyr taxi?. Det samme er jo (næsten) tilfældet i La Clusaz

Planen er, at Johnny og Jørgen, med fruer (der formodes at give missionen et skær af sund kvindelig fornuft). flyver til Alicante den 5. oktober efter aftale med ejendomsmægleren, der ordner transport og hotel.

5. Status på hjemmesiden
Intet nyt

7. Videreudvikling af de nye vedtægter.
De nye justeringer af juridisk karakter blev alle vedtagne. De vil blive fremlagt til næste generalforsamling.

8. Suppleanternes rolle
Deltager i alle møder: Ja
Modtager alle relevante mails: Ja
Taleret: Ja
Afstemninger: Nej
Sommerkomsammen: Ja

9. Eventuelt

Det blev fremført, at sommerkomsammen var for dyr i forhold til foreningens økonomi, og at suppleanterne ikke var inviterede.
Formanden erkendte, at det var en videreført tradition, der kan ændres, nu vi alligevel er ved at omstrukturere organisationen. Der var enighed om at invitere suppleanterne.

Niels B. forbereder (langsomt) et oplæg til en forretningsorden, ud fra hvilken vi kan sammensætte en arbejdsgruppe med ambition om at kunne forelægge det til næste generalforsamling. (Action Niels B.)

Niels B. blev også bedt om at forslå et bestyrelsesmøde inden budget mødet. Her er forslag til begge:
Bestyrelsesmøde: 10. oktober 2018
Budgetmøde: 21. november 2018

Således opfattet af
Niels B. den 14. august 2018
E-mail: nielsbloch@yahoo.dk
Tlf.: 22 20 33 29