Bestyrelsesmøde den 14. oktober 2015

Generel kommentar.

Det er efterår, og man kan se sort sol ved rundkørslen i lufthavnen.
Bestyrelsen er endelig fuldtallig.

Deltagere:
Johnny Hansen, formand
Jan Frederiksen, Malaga koordinator
Niels Andersen, Jomtien koordinator.
Svend Bidstrup, Lissabon koordinator
Hans Peter Michaelsen, La Clusaz koordinator
Ingelise Peters, kasserer
Niels Bloch, sekretær

Agenda:

1. Sidste referat: Udestående:
a) Rengøring i La Clusaz (Niels A. checker med Maurice om alternative muligheder)).
b) Rengøringsmuligheder i Lissabon (Svend)
c) Reklamekampagne i hele SAS (Johnny laver udkast)
d) Flyvning lørdag til GVA? (Johnny)
e) Procedure for lukning af vand i LIS (Svend)
2. Info fra formanden
3. Status på økonomi.
4. Status fra lejlighederne
5. Andelsbeviser til underskrift (ingen)
6. Forandringsanalyse om udvidelse af foreningen. Rapport fra arbejdsgruppen. Er tilsendt, men I får den her igen)
6. Eventuelt

1. Sidste referat

a) Rengøring i La Clusaz. Der var ingen løsning fra Maurice. Punktet udgår, men ’ligger i baghovedet’ hos Hans Peter.
b) Rengøring og vask i Lissabon. Heller ingen løsning i sigte her. Vi fortsætter med ’selvservice’, og punktet udgår, men det ’ligger også i baghovedet’ hos Svend.
c) Reklamekampagne afventer beslutning om forandringsanalysen. Punktet udgår.
d) SAS flyver hver dag i overskuelig fremtid. Punktet udgår.
e) Procedure om lukning af vand i Lissabon rapporteret ok. Punktet udgår.

2 Info fra formanden
Ingen nyheder, men Johnny forespurgte om det var en ide, at der lå en reservenøgle til lejlighederne hos ham i tilfælde af koordinatorfrafald.
I AGP og JOM findes der en ekstranøgle i receptionen. Hans Peter vil undersøge mulighederne i LAC (Action Hans Peter). LIS ok (?).

3. Status på økonomi.
• Vi har 136.000 Dkk i kassen minus 9000Dkk for skab i AGP.

4. Status fra lejlighederne

La Clusaz
40 uger i år.
Ny sofa købt og hjembragt egenhændigt af Hans Peter og frue.
Nye madrasser i køjerne + sofapuder, plakater og rammer.
Fremtidigt: Nyt gulv i badeværelset samt indkøb af en kikkert.
Vi fik jo ikke lov til at installere en varmepumpe, så konklusionen var at vi nok må leve med det strømforbrug der nu er.
Hans Peter udforsker muligheden for at handyman-medlemmer kan overtales til at yde en indsats mod passende kompensation.

.
Malaga:
52 uger i år. Det må vist være rekord. (Applaus)
Næste år 30 reservationer allerede (inkl, 5 dobbelte)
Skabet i soveværelset færdigt. Vandlås renset
Fremtidigt: Ny sovesofa.
Vi får ikke lov til at installere Aircon, hvilket har været tiltrængt i år, hvor det har været ekstremt varmt.

Jomtien:
31 uger i år
Niels A. tager derud ultimo november. For ikke at ligge i byggerod alle 3 uger under sit ophold vil alle fliser på terrasserne blive fjernet ugen inden hans ankomst. Han vil så indkøbe og få lagt nye fliser til terrasserne. I samme forbindelse vil de 4 airconenheder som nu står på gulvet udenfor, blive hængt op på vægen. Der vil også på opfordring blive installeret en bankboks i klædeskabet. Herudover normal vedligeholdelse.

Lissabon:
18-20 uger i år
Fremtidigt: Eventuelt indkøb af vaskemaskine
Der har været tilfælde af pladsproblemer på TAP. Eneste anden (direkte) mulighed er Norwegian. Svend stikker fingeren i jorden for at vurdere lejlighedens værdi. Umiddelbart anses 100.000 EUR som realistsisk.

5. Andelsbeviser til underskrift
Ingen bedt om nogle siden sidst

6. Forandringsanalyse.
Arbejdsgruppen (bestående af Johnny, Niels A. og Niels B.) aflagde rapport i form af en forandringsanalyse vedrørende foreningens fremtidige lejligheder og økonomi.
Den beskriver 3 alternative muligheder.
Alt. 0: Ingen ændringer.
Alt 1: Moderate ændringer
Alt 2. Vidtgående ændringer

Baggrund
Foreningen blev startet i 1981 af ansatte i det daværende SAS Cargo Center. Den gang kendte alle hinanden, arbejdede sammen, og det var nemt at udlevere nøgler og instruktioner.
Dette har ændret sig over årene, idet omdrejningspunktet er blevet udvandet og medlemmerne spredt ud over SAS Cargo, Spirit, SAS DK, pensionistliv, og ikke mindst forladt SAS. Kravene til lejlighederne var ved starten ikke store til størrelse, faciliteter osv. Det vigtigste var at have gode og billige steder at bo, hvor SAS fløj til og udnytte fribilletterne. (Se under historie på vores hjemmeside link http://sccff.dk/?q=node/12)
Vi har i dag fire lejligheder, som tilsammen hviler i sig selv. Økonomien er tilfredsstillende til behovet for vedligehold ud fra solidaritetsprincippet
o Bestyrelsen mener at lejligheden i Thailand lever op til hvad man kan forvente i dag.
o Lejligheden i La Clusaz er lille, men opfylder behovet og forventningerne.
o Lejligheden i Malaga er lille, beliggenhed er perfekt, men der mangler faciliteter.
o Lejligheden i Lissabon er lille, er ikke hensigtsmæssigt indrettet og mangler faciliteter.
Fakta
o Vi mangler tilkendegivelser fra fremtidige koordinatorer
o Vi mangler ildsjæle med ideer.
o Vi mangler udvikling.

Vi var enige om ovenstående baggrund, og behovet for at revurdere konceptet.
Selve analysen, nedenstående kommentarer og konklusion er ikke vedlagt på hjemmesiden, idet vi har en konkretiseringsopgave at udføre først.