Bestyrelsesmøde den 15. oktober 2018

Generel kommentar.

Indian summer på Kystvejen med udsigt til skibe. Vi var alle spændte på at høre om den eventuelle nye lejlighed.

Deltagere: 

Johnny Hansen, formand

Niels Andersen, ex-Jomtien koordinator.

Jan Frederiksen, Malaga koordinator

Jørgen Meinecke, koordinator for ny lejlighed.

Per Hester, suppleant

Jens Jensen, kasserer

Niels Bloch, sekretær

Afbud

Hans Peter Michaelsen, La Clusaz koordinator

Christel Weih, suppleant

Agenda:

1. Sidste referat. Udestående:

 • ’Code of conduct’.  Punktet udestående, da det skal indgå i den kommende forretningsorden. (Action Niels B.)
 • HK’s andele - afventer generalforsamling (Action Johnny).

·         Checke hjemmeside-kartoteket mod gruppemailen. (Action: Niels B.)

·         Oplæg til forretningsorden (Action: Niels B.

2. Info fra formanden.  Herunder rapport fra ALC-turen sammen med Jørgen

3. Status om økonomi.

4. Status fra lejlighederne.

5. Status på hjemmesiden.

6. Forretningsorden oplæg

7. Eventuelt

8. Nye møder

 

1. Sidste referat.

 • ’Code of conduct’. Punktet udgår, da det nu indgår i den kommende forretningsorden.
 • Vi afventer HK’s generalforsamling i november,  (Action: Johnny)

·         Mailadresser er checket, og der er visse differencer. HP og Niels B. kan undersøge  hvilke der er de rigtige (Action: Niels B. og HP)

        

2. Info fra formanden.

Det altoverskyggende emne var den potentielle nye lejlighed i Alicante. Jørgen fik ordet og rapporterede fra ’indkøbsturen’, han og Johnny havde foretaget i begyndelsen af oktober.

MASA (ejendomsmæglerfirma) havde forberedt og guidet ophold og fremvisningerne.

Alle undtagen et sted blev frasorteret på grund af mangelfulde omgivelser. Dette hedder

Arenales del Sol, Gran Alacant - Santa Pola, Costa Blanca Syd

Og er på 65kvm, stueetagen. (En anden på 4 etage er lige blevet solgt)

Fordele:

 • Den lever op til alle krav, som var:

o    To soveværelser Helst to badeværelser

o    Pool eller strand tæt på (helst begge dele)

o    Transport – selv uden bil – rimelig nem

o    Området er ’livligt’ – restauranter, listige barer, forretninger, badeland, ’Tivoli’, zoo, museer, slotte osv.

 • 2 soveværelser og 1 badeværelse fordelt på god måde
 • Stor terrasse – 29kvm
 • Gode omgivelser med indkøb, restauranter og barer
 • 2 pools og SPA
 • 7min til strand på gåben
 • Parkeringsplads
 • Sikret område
 • 12min til lufthavn i bil, dvs. billigt med taxi, og der er også offentlig forbindelse
 • Alt inventar inkluderet inkl. opvask og vaskemaskiner i en møbelpakke.

Ulemper:

 • Ingen udsigt
 • Ingen Aircondition
 • SAS flyver ikke direkte om vinteren. (Norwegian og Vuelling hele året).

Fællesomkostninger:

Jørgens målsætning er at lejligheden skal kunne hvile i sig selv økonomisk, men beslutningen om solidarisk prissætning står fremdeles ved magt.

Budget skøn på ny lejlighed:.

1. Fællesudgifter       Ca. 9.000kr

2. Fjernsynspakke.   Ca. 2.400kr

3. Internet.                 Ca. 1.800kr

4. Indbo forsikring.   Ca. 1.000kr

5. El,vand,skatter.     Ca  10.000kr

Ialt.                              24.200kr

Så alt over 24 ugers udlejning er gevinst.

Kommentarer:

 • Betænkeligt, at vi kun har spurgt en ejendomsmægler
 • Den er størrelsesmæssigt i underkanten
 • Rengøring og vask tænkes ikke inkluderet. Der var diskussion om dette, men vi enedes om at starte med at man selv udfører dette, men at vi senere undersøger muligheden for at lejeren kan tilkøbe dette,  som i Malaga.

Økonomi vedrørende købet:

Købsbudget skal udarbejdes, men som det ser ud til nu har vi pengene, dog minus de 115.000kr, der skyldes for salget af Jomtien. Hvis det bliver et problem vil Niels A. fremskynde betalingen.

Bureaukratiet hjælper MASA med for  500EUR

Advokat samt diverse afgifter er inkluderet i budgettet

 

Beslutning:

Bestyrelsen, på nær et neutralt medlem, siger ja til købet.

Der forventes en 8 ugers bureaukratisk proces, plus indretning, så forhåbningsvist kan udlejningen starte 1. februar 2019.

 

3. Status på økonomi

Jens præsenterede regnskabssystemet i Excel. Det er godt lavet, og blev rost meget. Det vil blive tilgængeligt for bestyrelsens medlemmer.

Han ser frem til at vi går over til årlige indbetalinger, i stedet for nu med månedlige. Vi skal udsende en ’reminder’ om dette når vi nærmer os årets udgang

 (Action: Jens, med info til Niels B. inden årets udgang).

Rejseomkostningerne til købsrejsen blev diskuteret. På sidste bestyrelsesmøde den 13. august blev det besluttet, at foreningen ikke ville dække rejseomkostninger til fruerne.

Efterfølgende var der imidlertid en mailkorrespondance, som endte ud i den modsatte beslutning, med den begrundelse at et kvindeligt syn på lejlighederne var vigtigt.

4. Status på lejlighederne

·         Jomtien

Den nu ’outsourcede’ lejlighed er udlejet 6 uger i år til 1200kr pr. uge. Niels A. opfordrede til at markedsføre muligheden, der jo stadig er tilgængelig på hjemmesiden.

Dette affødte en diskussion, om det betimelige i dette. Emnet blev udskudt til agendaen på et senere bestyrelsesmøde (Action: Niels B.)

·         Malaga:

Jan håber på snarlig aflastning, idet der allerede er mange ønsker til uger næste år – inkl. en del dobbeltbookinger.

Af hensyn til forenings økonomi vil han udskyde køb af aircondition.

Medlemmerne med flere andele skal opfordres til at angive hvilken andel, der skal bruges.

·         LaClusaz
Intet nyt. HP var fraværende.

·         Alicante

Se ovenfor

5. Status på hjemmesiden

Intet nyt

6. Forretningsorden - oplæg

Niels B. fremlagde oplæg tyvstjålet fra Dansk Cyklist forbund, lettere justeret med stikord til vores behov. Han foreslog dog at vi ændrede strukturen til at følge vores vedtægter.

Sender disse ud til bestyrelsen, der opfordredes til at supplere med flere stikord og andet inden den 30. oktober hvor det nu nedsatte udvalg har møde.

Udvalget består af Johnny, Per, Jens og Niels B.

7. Eventuelt

Vi bør ændre teksten på hjemmesiden om at vi nu kun har tre lejligheder (Action: HP)

8. Næste møder

Udvalgsmøde om forretningsorden den 30. oktober kl. 1630 SAS Cargo

Budgetmøde den 21. november 1630 samme sted.

Således opfattet af

Niels B. den 18. oktober 2018

E-mail: nielsbloch@yahoo.dk

Tlf.: 22 20 33 29