Bestyrelsesmøde den 16. februar 2017

Generel kommentar. Gråt i gråt vejr, Mødet afholdt efter planen på trods af lidt datoforvirring forårsaget af sekretæren Deltagere: Johnny Hansen, formand Jan Frederiksen, Malaga koordinator Niels Andersen, Jomtien koordinator. Hans Peter Michaelsen, La Clusaz koordinator Svend Bidstrup, Lissabon koordinator Niels Bloch, sekretær Afbud Ingelise Peters, kasserer Jørgen Meinecke, suppleant. Agenda 1. Sidste referat. Udestående: • Ægtefæller overdragelse. Dette ændres i vedtægterne til Generalforsamlingen. (Niels B. - vedhæftet) • Standardliste: HP fremlagde et forslag til overvejelse (Alle) • Valg til bestyrelse. Det undersøges, hvad andre foreninger gør med hensyn til roller og perioder. (Niels B. -sender det i morgen) • Generalforsamlingsagenda rækkefølge. Dette ændres i vedtægterne (Niels B.) • Nyhedsbrev om ny revisor (Niels B.) • Overdragelse af rykning af restanter til kassereren (Johnny) • Bankskifte. Vil Den danske Bank låne os penge? (Niels A.) • Renæssance. Mail til medlemmerne om at lejligheden er til salg (Niels B.) – gjort) • Det skal fremgå af vedtægterne at både køb og salg skal godkendes af generalforsamlingen. (Niels B. vedhæftet) 2. Info fra formanden 3. Status på økonomi. Herunder: Bankskifte bureaukrati 4. Forslag om husleje stigning fra 800 til 900 om ugen 5. Status fra lejlighederne. 6. Status på hjemmesiden. Herunder – Hvad med Facebook? 7. Diverse vedtægtsændringer 8.. Andelsbeviser til underskrift 9. Eventuelt 10. Næste møder 1. Sidste referat. Udestående: • Ægtefæller se punkt 7. • Standardliste. Afvent Ingelise • Valg. se Eventuelt • Rækkefølge. Ændres i indkaldelsen • Revisor. Jobannoncen med justeringer sendes ud. • Restanter. Afventer Ingelise • Bankskifte se punkt 3. • Nyhedsbrev om salg af lejligheden. Er sendt ud. Ingen potentielle købere, så lejligheden sættes til salg så hurtigt som muligt. Niels A. og Niels B. aktiverer. Punktet udgår • Køb og salg. Se punkt 7. 2 Info fra formanden Ingen nyheder. 3. Status på økonomi. Kassereren var ikke til stede. Niels A. og B har vovet sig ind i bankskifte bureaukratiet, der er betydeligt, og vi er endnu ikke nået frem til at spørge om vi kan få et lån. Vi får fuldmagt til kontoen for to personer med en neutral NemID 4. Huslejestigning Forslag om at hæve huslejen med 100kr. Der var enighed om dette, bortset fra lidt diskussion om Lissabon, der jo er i en lidt speciel situation. Det vil blive foreslået til generalforsamlingen. Det gælder ikke for medlemmer, der allerede har booket. 5. Status fra lejlighederne La Clusaz Ingen kommentarer Malaga: Mangler nu kun udlejning af 7-8 uger i november-december Jomtien: Ingen kommentarer Lissabon: Mangler rengøring. (lidt uhensigtsmæssigt, når den skal vises frem – sekretærkommentar) Administrationsbidrag betalt for hele 2017. Nøgle lagt et skjult sted. til ejendomsmægleren 6 Status på hjemmesiden De nylige ændringer og vedligehold har kostet 8240,-, og om nogle år må vi bruge måske 10.000kr til opgradering. Facebook-siden vil blive foreslået til generalforsamlingen om der er interesse blandt medlemmerne for det. Hvis ja, vil HP (lidt modvilligt) melde sig ind. Niels B. vil gerne påtage sig administratorrollen under forudsætning af, at det overvejende ’kan hvile i sig selv’. 7. Vedtægtsændringer – forslag. Pro rata paragraffen bør fremgå af vedtægterne, for at muliggøre optagelse af lån, idet den begrænser hæftelsen til egen andel.. Vi forsøger at få en jurist til at sige god for ordlyden. Action: Niels B. og andre) Køb og salg. Salg tilføjet. 8. Andelsbeviser. Ingelise var ikke tilstede, så de kunne ikke underskrives. 9. Næste møde: Generalforsamling den 22. marts 2017. Bestyrelsen møder 30 min før. Bestyrelsesmøde den 20. april 2017 Begge Ved Diget kl. 17 10, Eventuelt Niels B. spørger Mogens Lousen om dirigentrollen. (Glemte at nævne dette, men går ud fra, at det er ok) Analyse af andre foreningers organisation. Konklusion: • Vi bibeholder valg hvert andet år for alle Hvem der er på valg fremgår af mødeindkaldelsen. • Sekretæren bliver til næstformand • Formand og næstformand/kasserer ikke samme år. (Dette passer nu ikke rigtigt med den nuværende frekvens) Således opfattet af Niels B. den 18.februar 2017 E-mail: nielsbloch@yahoo.dk Tlf.: 22 20 33 29