Bestyrelsesmøde den 16. juni 2015

Generel kommentar.
Det er lidt køligt i DK, når man lige er kommet hjem fra Malaga. Mødet forholdsvist kort idet to ud af seks skulle gå tidligt. Jan elegant i hvid jakke.

Deltagere:
Johnny Hansen, formand og La Clusaz koordinator
Jan Frederiksen, Malaga koordinator
Niels Andersen, Jomtien koordinator.
Svend Bidstrup, Lissabon koordinator
Ingelise Peters, kasserer
Niels Bloch, sekretær

Agenda:

1. Sidste referat: Udestående:
• Rengøring i La Clusaz (Johnny?).
• Plan for reducering af strømforbrug i La Clusaz (Johnny?)
• Koordinator i La Clusaz? (Johnny)
• Kopi af forsikringspolicen i Lissabon (Svend)
• Rengøringsmuligheder i Lissabon (Svend)
• Reklamekampagne i hele SAS (Johnny)
• Nye lejligheder (Johnny og Niels B.)
• Opskrivning g af handelsværdien (Johnny)
• Nummersystem (Niels A. og Niels B.)
2. Info fra formanden
3. Status på økonomi.
4. Status fra lejlighederne
5. Andelsbeviser til underskrift
6. Eventuelt

1. Sidste referat
• Vask kan med fordel gøres i Thones, men ellers vil vi spørge Maurice om at undersøge både vask og rengøringsmulighederne under sit ophold i sommer (Niels A.)
• Dette blev nedstemt på husets generalforsamling, så projektet er desværre dødt.
• Vi vil forsøge os med et newsletter, til medlemmerne, og beder dem overveje at stille op som koordinator (Johnny laver udkast)
• Den formular vi har, er åbenbart lig med policen, og det virker som om at den dækker vandskaden iflg. Svends portugisisk talende kollega.
• Reklame i store SAS. Vi sender en annonce ud for at gøre opmærksom på vores eksistens, og som en føler for dels nye medlemmer og dels ildsjæle til at starte op nye lejligheder. (Johnny laver udkast)
• Se ovenfor. Øvrige aktiviteter på stand-by indtil vi har løst bestyrelsens ressourceproblemer.
• Opskrivning af handelsværdi. Bestyrelsen overvejer fremdeles. Se betragtninger under eventuelt.
• Nummersystem. Skal koordineres med andelsbevisnummeringen) (Niels A. mailer forslag til Niels B.)

2 Info fra formanden
• SAS stopper med at flyve til GVA om lørdagen. Johnny checker tidtabel og perioder. (Action Johnny)

3. Status på økonomi.
• Vi har 146.000 i kassen.

4. Status fra lejlighederne

La Clusaz
• Visse kommunikationsproblemer med deadline på La Clusaz/vinter, som jo er 1. juni
• Maurice vil checke status på ny bredbånd under sit ophold udover vask ogb rengøringsmulighederne som nævnt ovenfor.
.
Malaga:
• Stranden er blevet ’flyttet’, således at forstå, at hele ugen fra 6-13. juni blev der kørt sand fra øst ved havnen til enden af vores synsfelt. Underholdende (Niels B. var der).

Jomtien:
• Ingen nyheder

Lissabon:
• Der bliver lukket for vandet i perioder af nogen (?). Svend vil lægge en tang og en procedure for at åbne for det (Action: Svend).
• Kunne vi kontakte Dansk/portugisisk forening med henblik på at finde en lokalkontakt? (Ev. action: Svend)

5. Andelsbeviser til underskrift
• Et bevis blev underskrevet. Vi er nu oppe i 22 andelsbeviser.

6. Eventuelt
• De nævnte e-mailadresser er checked. Hjemmesiden og e-mailadresselisten stemmer overens. Spøgelsesmedlemmet er Jens H. Nielsen. E.mail: vj@hvidovrenettet.dk. Han bliver rejected hver gang. Har også sendt til hans privat adressen – er han overhovedet medlem? Nogen der kender ham?
• Husk at registrere ikke-medlemmer med
• Håndtering af restancer Koordinatorerne rykker for husleje. Kassereren rykker for kontingent. Formanden sender reminder i nyhedsbrev i slutningen af året.
• Opskrivning af andelsværdi/køb af nye lejligheder
Vi skylder Peter Grønlund et svar på hans forslag til generalforsamlingen, samt efterfølgende mail. (Action: Johnny)
Inden dette vil en arbejdsgruppe, bestående af Johnny, Niels A. og Niels B. diskutere og forhåbentlig fremkomme med et forslag, der kæder indkøb af nye lejligheder sammen med opskrivning og fremskaffelsen af ’ildsjæle’.
(Acion: Johnny)

Næste møde:
Bestyrelsesmøde 2. september 2015 Ved Diget

Således opfattet af
Niels B. den 24. juni 2015
E-mail: nielsbloch@yahoo.dk
Tlf.: 22 20 33 29