Bestyrelsesmøde den 17. februar 2015

Generel kommentar.
Vejret koldt, men heldigvis uden sne. Alle skulle noget bagefter, så det var et kort møde

Deltagere:
Johnny Hansen, formand
Jan Frederiksen, Malaga koordinator
Niels Andersen, Jomtien koordinator.
Henrik Schmidt, La Clusaz koordinator
Svend Bidstrup, Lissabon koordinator
Ingelise Peters, kasserer
Niels Bloch, sekretær

Agenda:
Agenda:
1. Sidste referat: Udestående:
• Rengøring i La Clusaz (Henrik).
• Plan for reducering af strømforbrug i La Clusaz (Henrik)
• Kørevejledning fra GVA (franske side) (Henrik)
• Kopi af forsikringspolicen i Lissabon (Svend)
• Vil suppleanterne være koordinator i La Clusaz? (Johnny)
• Rengøringsmuligheder i Lissabon (Svend)
• Reklamekampagne i hele SAS (Johnny)
• Klippekort til La Clusaz hvor mange klip brugt? (Niels B.)
• Ikke medlemmer slettes engang om året (koordinatorerne)
• Nye lejligheder (Johnny og Niels B.)

2. Nyt fra formanden
3. Status på økonomi.
4. Status fra lejlighederne
5 Andelsbeviser til underskrift
6. Opskrivning af andelsværdien?
7 Eventuelt
• Rapport om potentielle lejligheder i ATH og Italien
• Nummerering af medlemmer

1. Sidste referat
• Første to punkter afventer det rette tidspunkt
• Næste punkt udgår, idet ingen (eller næsten ingen) har problemer med at finde det.
• Svend undersøger angående. policen.
• Suppleanterne har stadig tænkepause om koordinatorjobbet i La Clusaz. Vi holder øje med, om andre medlemmer kunne være interesserede.
• Rengøring i Lissabon. Svend undersøger ved ’rep. uge’ i april. Nuværende rengøringshjælp er forsvundet igen.
• Reklame i store SAS. Efter generalforsamlingen og efter, at vi har besluttet om ny lejlighed..
• Ikke medlemmer renses ud ved lejlighed. Bare de er sat ind iflg. standard er de ikke noget problem. Punkt udgår.
• Nye lejligheder.. se nedenfor.

2 Info fra formanden
• Ingen info pt.

3. Status på økonomi.
• Vi har 139.922 i kassen.

4. Status fra lejlighederne

La Clusaz
• Reparationsuge 5.-12.maj 2015.
• Hele skisæsonen udlejet
• Der er generalforsamling i La Clusaz’s husforening i påsken, hvor Maurice deltager.
Malaga:
• Reparationsuge: Ingen, men ny seng installeres i uge 12. Nyt skab til efteråret
• Kun to ledige uger i sommersæsonen.
• Jan skal præsentere pas i banken i Malaga, for at kunne fortsætte kontoen. Ny spansk lov (mod hvidvaskning?)
• Der er nu gratis Wifi i receptionen, hvor også password udleveres.
• Parkering inde på området kan nu lejes for EUR5 per dag.
Jomtien:
• Reparationsuge: Efterår 2015
• 19 uger udlejet i 2015.
• Niels foreslog nye fliser på alle terrasserne. Pris 15.000. Dette blev vedtaget, og bliver tilføjet budgettet.
• Ny lås installeret.
• Ejendommen har indført sanktioner for at forhindre støjende adfærd.

Lissabon:
• Reparationsuge: 4-17.april 2015, Hvor låsen bliver udskiftet, diverse males og forhåbentlig ny rengøringshjælp findes.
• 12 uger udlejet i 2015

5. Andelsbeviser til underskrift
• Vi er nu oppe i 21 andelsbeviser.

6. Opskrivning af andelsværdien?
Bestyrelsen enedes om at alle skriver input til Niels B. (deadline 6. marts) om synspunkter til oplæg til debat på generalforsamlingen.
Der er tre elementer vi skal tage stilling til, delvis uafhængige af hinanden.
1. Progressiv skala til udbetaling af værdi hvis foreningen lukkes.
2. Forhøjet indskud i forhold til foreningens værdi.
3. Tilbagebetaling af indskud ved udmeldelse.

7. Eventuelt
• Nye lejligheder i Italien hhv. Athen.
Johnny har surfet på nettet, og der er mange muligheder, men har endnu ikke haft tid til at gå dybere.
Niels B. har kontaktet i alt fire ejendomsmæglere i Athen, men spøjst nok ikke modtaget et eneste svar. Prøver en anden metode.
• Niels A. og Niels B. udarbejder nummersystem samt anciennitets liste
• HK andele – deadline for alle lejligheder er 1. maj

Næste møder:
Generalforsamling: 25. marts 2015 kl. 17. Ved Diget

Således opfattet af
Niels B. den 18. februar 2015
E-mail: nielsbloch@yahoo.dk
Tlf.: 22 20 33 29