Bestyrelsesmøde den 18. februar 2019

Generel kommentar.
Hovedemnet var forberedelse af generalforsamlingen.
Vejret var fint, og Per gav drinks

Deltagere:
Johnny Hansen, formand
Niels Andersen, ex-Jomtien koordinator.
Jørgen Meinecke, koordinator for ny lejlighed.
Jens Jensen, kasserer
Hans Peter Michaelsen, La Clusaz koordinator
Per Hester, suppleant
Jan Frederiksen, Malaga koordinator
Niels Bloch, sekretær

Afbud:
Christel Weih, suppleant

Dagsorden:
1. Godkendelse af sidste referat. Udestående:
• Hk‘s andele – Andelsbeviser (Action Niels B.).
• Jomtien hjemmesiden fjernes (Action: Niels A. og HP)
• Vi bør udsende et nyhedsbrev om proceduren for at logge ind. (Action: HP og Niels B)
• Jens gjorde opmærksom på en fejl, der kom frem, når man ikke er logget ind. (Action: HP)
• Vil gerne have bank i Malaga. Per anbefalede, at vi kontaktede Danske Banks medlemsafdeling for at få kontakt til deres partner i Spanien. (Action: Johnny)
• Jens spurgte om løntrækket på kontingent er bagud eller forud, hvilket har betydning for overgangen fra dette til almindelige bankoverførsler (Action: Christel).
2. Supplering af dagsorden.
3. Sidste nyt fra formanden.
4. Hjemmesiden.
5. Status på lejlighederne.
6. Indkomne forslag.
7. Regnskab og bilagsgodkendelse.
8. Check om den nye forretningsordenen har indflydelse på de vedtægts ændringer, vi vil foreslå. Vedtægtsforslag i øvrigt:
• Suppleanter har gratis uger.
• Opskrivning af anpartsværdien, samt Plan B.
9. Bookingregler: Forslag til ændring af denne paragraf:
• Ledige uger i indeværende år kan ubegrænset, med bekræftelse senest 3 måneder før, tages af medlemmer. Med mindre end 2 måneder til afrejse er det uden pointtildeling.
10. Næste møder
11. Eventuelt

1.Sidste referat.
• Andelsbeviser til HK er klar til underskrift.
• Jomtien hjemmesiden er fjernet.
• Nyhedsbrev om kontingent er udsendt i flere omgange.
• Fejl på hjemmesiden er justeret.
• Vil gerne have bank i Spanien for Alicante. Per anbefalede, at vi kontaktede Danske Banks medlemsafdeling for at få kontakt til deres partner i Spanien. (Action: Johnny)
• Løntræk af kontingent er bagud.

2. Supplering af dagsorden.
Forslag om dagsordenen for generalforsamlingen.
Dette blev første prioritet så vi sprang til punkt 8 – se nedenfor.

3. Info fra formanden.
Intet nyt, men han opfordrede alle til at informere ham om nyt, som han kan formidle det videre.

4. Status på hjemmesiden
Jomtien er væk – undtagen for koordinatorerne. Fejlen er også væk.
Niels A. opfordrede til at vi skal være skarpe i vores krav, nu det koster penge at udvikle/ændre, selvom det er billigt.

5. Status på lejlighederne
• Malaga:
Der er stadig enkelte ledige uger i sommeren. Ikke før november-december er der plads. Der spores egentlig ikke nogen forskel at Alicante lejligheden er tilrådighed. Det vurderes at være et ’nyt’ - nysgerrigt - klientel, der er interesseret i denne

• Alicante
Jørgen fremlagde et formidabelt forarbejde til implementationen af lejligheden i begyndelsen af april.
En ’Kit’ der indeholder information om lokal transport, parkering, adgang til området, nøgler, procedurer for tøjvask og hvad man gør i nødsituationer (’flere nøgler’ blev kommenteret), blev præsenteret.
Denne information vil blive udleveret i en mappe ved afhentning af nøgler.
Ingen regninger for lejligheden er sporet på kontoen i banken i Malaga. Jan checker på kontoen.

• La Clusaz:
To misligholdelsessager om manglende rengøring o.a. er dukket op. Den ene er afklaret i mindelighed. Den anden er fremdeles uafklaret. HP kommer tilbage om udviklingen.

6. Indkomne forslag.
Suppleanter skal have to fri uger som bestyrelsen.
Dette bliver inkluderet i de ændringer til vedtægterne, som arbejdsgruppen (Johnny, HP, Mogens Lousen, og Niels B’) udarbejdede i juli 2018.
Det andet forslag ses i punkt 8.

7. Regnskab og bilagsgodkendelse.
Regnskabet er klart, og der er revision den 21. februar, så det bliver sendt ud urevideret sammen med indkaldelsen den 20., og underskrevet af bestyrelsen til formødet inden generalforsamling.
Der er fremdeles nogle få restancer fra tidligere år. Dog formodes en del at være betalt, idet dokumentationen fortaber sig i Bank Nordiks arkiver. Til gengæld har flere betalt dobbelt i forbindelse med omlægningen fra ’fri indbetaling’ til ’årligt inden 15. januar’

8.
Opskrivning af anpartsværdi?
Vi foreslår at værdien af en andel opskrives fra 22.000kr til 30.000kr mod en frivillig indbetaling på 2000kr, som et engangstilbud indtil den 30. juni 2019
Dette for at forbedre likviditeten, og gøre værdien mere på niveau med den reelle værdi, som ligger på ca. 40.000kr

Om dette ikke skulle blive vedtaget forslår vi alternativt, at vi åbner op for fem nye andele – til den nuværende pris 22.000kr.

Vi vil ikke foreslå husleje stigning i år.

9. Bookingregler udsat til næste møde sammen med gennemgang af forretningsordenen. (Action: Niels B.)

10. Næste møder
Bestyrelsesmøde den 6. marts 2019 kl. 16 Ved Diget
Generalforsamling den 6. marts 2019. Ved Diget kl. 17.

11. Eventuelt
Niels A. takkede af efter 36 års utrætteligt arbejde med foreningen. Køb af tre lejligheder og salg af to, samt lange perioder som koordinator og formand. Godt gået og tak

Således opfattet af
Niels B. den 19. februar 2019
E-mail: nielsbloch@yahoo.dk