Bestyrelsesmøde den 19. januar 2017

Generel kommentar. Diset og trist vejr men god stemning på trods af tre møder i rap. Og på grund af afstemningsresultatet. Deltagere: Johnny Hansen, formand Jan Frederiksen, Malaga koordinator Niels Andersen, Jomtien koordinator. Hans Peter Michaelsen, La Clusaz koordinator Svend Bidstrup, Lissabon koordinator Jørgen Meinecke, suppleant. Niels Bloch, sekretær Afbud Ingelise Peters, kasserer Agenda 1. Sidste referat. Udestående: • Ægtefæller overdragelse. Dette ændres i vedtægterne til Generalforsamlingen. (Niels B.) • Standardliste: HP fremlagde et forslag til overvejelse (Alle) • Banklån: BankNordik, Nykredit og Sparekassen Sjælland med negativt resultat. Nykredit spørges igen med fremhævelse af Pro Rata argumentet. (Niels B-) • Valg til bestyrelse. Det undersøges hvad andre foreninger gør med hensyn til roller og perioder. (Niels B.) • Generalforsamlingsagenda rækkefølge. Dette ændres i vedtægterne (Niels B.) • Nyhedsbrev om ny revisor (Niels B.) 2. Info fra formanden 3. Status på økonomi. 4. Status fra lejlighederne 5. Status om hjemmesiden. 6. Lissabon: 1. Sidste referat. Udestående: • Det bør stå i vedtægterne, at man kan overdrage andele til ægtefæller/partnere (Niels B.) Afventer • Udvikling af standard liste for økonomirapportering (Niels A. og HP ?) Afventer • Banklån: BankNordik, Nykredit og Sparekassen Sjælland med negativt resultat. Nykredit spørges igen med fremhævelse af Pro Rata argumentet. (Niels B-) Gjort med negativt resultat. Udgår, men indgår i lejlighedskøbsprojektet. • Forslag om ændringer af vedtægter om valg til bestyrelsen (Niels B.) Afventer • Vedtægter ændres så forslag kommer før valg til bestyrelse i agendaen. (Niels B.) Afventer • Nyhedsbrev om ny revisor (Niels B.) Afventer 2 Info fra formanden Revisor Steen trækker sig tilbage i år, men kassereren fortsætter ufortrødent. Vi søger efter en ny revisor (Action Niels B og Johnny) Rykker for kontingent 2015 ligger i øjeblikket hos Johnny, men han vil tilbageføre opgaven til kassereren. (Action: Johnny) Vi ønsker også at skifte bank til Danske Bank, og bør spørge dem om eventuelt lån. De har en ’foreningsafdeling’ til dette, og det lyder jo positivt. (Action: Niels A) Vi kan eventuelt overveje at indføre en mere realistisk ejendomsansættelse. Den har ikke været justeret siden vi købte lejlighederne. Der kan dog måske blive et skatteproblem? 3. Status på økonomi. Kassereren var ikke tilstede. 4. Status fra lejlighederne La Clusaz Reserveret 2017: 33 uger til medlemmer 1 til ikke medlemmer. 30 betales Garageporten ordnet Forvarsel om underskud på budget. Malaga: Reserveret 2017: 38 uger Sofa bliver nu 25. marts Mugo har bedt om to uger af sit tilgodehavende. Et ikke-medlem har fået en uge til 800kr. Dette kan være et skråplan, så det skal undgås. Jomtien: Reserveret 2017:10 uger til og med marts. En lejlighed er blevet solgt på tvangsauktion. Ros givet til manageren af lejlighederne Lejligheden er ok Lissabon: Reserveret 2017: 2 uge Svend tager derned på lørdag, og lægger nøgle til eventuel brug af ejendomsmægleren. 5 Status på hjemmesiden De nylige ændringer har kostet 8240,- 6. Renæssance Første skridt: Mail til medlemmerne om nogen vil købe (Action: Niels B.) 8. Andelsbeviser. Et par medlemmer har bedt om disse, og der er et par ændringer af nogle ældre. 9. Næste møde: Bestyrelsesmøde den 17. februar 2017 Generalforsamling den 22. marts 2017 Begge Ved Diget kl. 17 10, Eventuelt I vedtægterne bør der stå at både køb og salg skal godkendes på en generalforsamling (Action Niels B.) Således opfattet af Niels B. den 19. januar 2017 E-mail: nielsbloch@yahoo.dk Tlf.: 22 20 33 29