Bestyrelsesmøde den 20.april 2017

Generel kommentar.

Køligt og blæsende aprilvejr. Mødet var med ny suppleant og revisoraspirant og gik godt på trods af, at det var Hitlers fødselsdag

Deltagere: 

Johnny Hansen, formand

Jan Frederiksen, Malaga koordinator

Niels Andersen, Jomtien koordinator.

Hans Peter Michaelsen, La Clusaz koordinator

Jørgen Meinecke, suppleant.

Per Hester, suppleant

Lone Johansen, revisoraspirant

Niels Bloch, sekretær

Afbud

Ingelise Peters, kasserer

Svend Bidstrup, Lissabon koordinator

Agenda

1. Sidste referat. Udestående:

 • Standardliste: HP fremlagde et forslag til overvejelse (Alle) 
 • Overdragelse af rykning af restanter til kassereren (Johnny)
 • Bankskifte. Vil Den danske Bank låne os penge? (Niels A.)
 • Ændring af paragraf 7.2 (underskrift ved køb og salg) (Niels B.)
 • Ændring af paragraf 3.1 (hvem der kan blive medlem) (Niels B.)

2. Info fra formanden

3. Status på økonomi. Herunder dialog med den nye revisorkandidat

4. Status fra lejlighederne.

6. Status på hjemmesiden.

7. Start af købsproces..

 • Banklån – f.eks. oprette firma i Spanien – lån i spansk bank?
 • Udvidelse af antal medlemmer.
 • Hvilken destination?
 • Hvem gør hvad?

8.. Andelsbeviser til underskrift

9. Eventuelt

10. Næste møder

Vi havde en hurtig præsentationsrunde, hvor vi præsentere os selv og Lone Johansen fortalte om sin baggrund fra Danske Bank og sin forkærlighed for tal.

 

1. Sidste referat. Udestående:

 • Standardliste: Afventer Ingelises deltagelse
 • Overdragelse af rykning af restanter til kassereren (Johnny) Afventer Ingelises deltagelse
 • Bankskifte. Vil Den danske Bank låne os penge? (Niels A.) Afventer start på købsprojekt.
  Vi anbefalede, at vi blev tilknyttet en Amagerfilial.
 • Paragraf 7.2 er ændret
 • Paragraf 3.1 er ændret

2. Info fra formanden

som informerede om salg af Lissabon lejligheden, hvor salgspapirerne er ved at blive underskrevne, Salgsprisen blev €73.000, og salæret er $5000 plus moms. – ca. €1100. Vi skal finde en dag i maj, hvor Johnny kan tage til Lissabon.  Han bad om forståelse for, at han købte en booked billet, når vi nu nærmer os feriesæsonen. Dette blev forstået.

Vi fik ikke besluttet, hvem der underretter de to medlemmer, der allerede har booket i Lissabon. Sekretæren foreslår, at koordinatoren gør det, så snart salgsaftalen er underskrevet og vi har modtaget udbetalingen.  Han vil informere når det er på plads (Action: Niels B.)

3. Status på økonomi.

Ingelise var ikke tilstede.

Vi fremlagde vores forventninger til Lone som revisor.

 • Det første år bør hun deltage i alle møder for at lære foreningen at kende
 • Separat møde med Johnny, Ingelise, Steen og Lone. (Action: Johnny)
 • Vi vil da meget gerne have et nyt syn på vores økonomiske administration. Hvilke dokumenter og hvilke procedurer har vi, og hvilke mangler vi med hensyn til bl.a. skøder og godkendelse af betalinger
 • Når vi flytter dokumenterne fra BankNordik boksen, bør vi lave en inventering over hvad vi har.

Efter dette erklærede Lone sig villig til at påtage sig jobbet. Formelt skal hun jo vælges, og det vil ske ved først givne lejlighed.

4. Status fra lejlighederne.

Jomtien:

Gode tilbagemeldinger fra medlemmerne.

Ingen booked fra april til september.

Malaga

Sofaen er ankommet og installeret (!)

Der skal males.

Man kan stadig ringe til lejligheden.

La Clusaz

Udlejning 2017:- sæsonen har vejrmæssigt ikke været optimalt (Action: ?)

Udlejet: 32 uger (34)

Vinter: 14 uger

Sommer: 18 uger reserveret

Betaling: 28 uger (30) - 2 rep. uger (generalforsamling, gulvtæpper og klargøring til vinter) og 2 koordinator uger

Gennemført 2017:

Generalforsamling 07APR17 – Maurice deltog

Støvsuger defekt og udskiftet

Spisebordslampe - købt

Gulvtæpper i værelserne - tilbud på ca. kr. 6.150 accepteret - lægges i juli

Planlagt:

2017:

Terrassemøbler

Hynder til spisebordsstole

Dækkeservietter

Efterfølgende år:

Ekstra betræk til sofaer

Gardiner

Maling af lejligheden

Økonomi:

Indtægter:

Budgetteret med 28 ugers betalt udlejning - det ser ud til at holde.

Udgifter:

Der har været uforudsete / ikke budgetterede udgifter (støvsuger, gulvtæpper).

Budget:

Budgettet bliver overskredet med DKK 2500 ev. 4000, hvis terrassemøbler købes i år

Andet:

      Der flyves som sædvanligt ikke om lørdagen om sommeren, men det anses ikke som et problem.

      Vi skal have ændret kontonummerejer fra Niels A. til HP (Action: HP og Niels A.)

      Der er behov for at informere/minde om lejernes ansvar ved skader og mangler. HP har forfattet en tekst, vi kan bruge til et Nyhedsbrev (Niels B.)

6. Status på hjemmesiden.

På et tidspunkt i år eller næste år skal der en opgradering til. Pris Dkk 10.000

Der er tilfredshed med, at man kan se hvem, der er i lejlighederne.

7. Start af købsproces

 • Finansiering. Vi undersøger stadig mulighederne. Per H. påtog sig at undersøge med Danske Bank  (Action: Per H.)
 • Flere ville undersøge med andre foreninger – F.eks. HK - hvordan de har indrettet sig med ejerforhold og lån (Action: Jan og Johnny)
 • Niels A. fremlagde sine synspunkter på eventuelt at sælge Jomtien. Den er måske en million værd, så dette kunne give et helt andet perspektiv i søgningen af ny lejlighed.
  Dette på grund af for lidt interesse fra de fleste medlemmer, måske på grund af rejselængden. Desuden går Niels A. af næste år, så vi kan komme til at mangle lokalkendskab og sprog (Lek, tilbyder dog prisværdigt stadigt at stå til rådighed for tolkning). Mulighederne for salg undersøges (Niels A.)
 • Det vil dog være lidt dramatisk at gå fra fire til to lejligheder i samme periode, og med udsigt til kun at have råd til tre i alt.
 • Udvide antal medlemmer blev jo nedstemt så vi afventer med denne mulighed.
 • Med hensyn til kravene til den nye lejlighed, er der enighed om størrelse (to soveværelser og ev. to badeværelser), samt faciliteter (pool), men ikke om destination. Spanien er nok de mest polære – Alicante  og Mallorca blev nævnt, men også Sejrøbugten var i spil
 • Med hensyn til ejerforhold af den nye lejlighed, skal vi have juridisk rådgivning (Action: Johnny)
 •  

8.. Andelsbeviser til underskrift

9. Eventuelt

 • Niels A. foreslog at vi allerede nu opskrev værdien på anparterne til Dkk 30.000. Dette blev jo nedstemt i ’pakken’ sidste år, og skal genfremsættes, men det bør indgå i en samlet vurdering af kapitalbehovet. Formanden mindede om, at vi foreslog en karensperiode på tre år for ikke at opmuntre til spontane salg.
 • Måske skal vi have en paragraf, der angiver et minimum antal medlemmer?
 • Niels B. ville gerne vide om husdyr er tilladt i lejlighederne.. Dette har vist aldrig været på tale før, men nu blev det…..!
  Konklusion: Husdyr er ikke tilladt
 •  

10. Næste møder

Bestyrelsesmøde den 1. juni 2017 kl. 17 samme tid og sted.

Bestyrelsesmøde den 10. august 2017.

Således opfattet af

Niels B. den 22. april 2017

E-mail: nielsbloch@yahoo.dk

Tlf.: 22 20 33 29