Bestyrelsesmøde den 23. oktober 2017

Generel kommentar. Dagens ret: Peberbøf. Niels B. skulle hurtigt hjem og passe hund. Deltagere: Johnny Hansen, formand Niels Andersen, Jomtien koordinator. Hans Peter Michaelsen, La Clusaz koordinator Jan Frederiksen, Malaga koordinator Per Hester, suppleant Jørgen Meinecke, suppleant. Ingelise Peters, kasserer Lone Johansen, revisoraspirant Niels Bloch, sekretær Afbud Svend Bidstrup, koordinator Agenda: 1. Sidste referat. Udestående: • ’Code of conduct’. Dansk titel efterlystes. Der var et forslag på definition:’Husregler’ men dækker det rigtigt? Tror, at jeg har mest lyst til at holde fast i SAS betegnelsen indtil videre. Lad os tænke. ( Niels B.) • Vi skal undersøge, hvordan Danske Bank forholder sig til udlån til foreninger (Action: Per H.) • Vi skal endvidere have juridisk rådgivning om ejerforhold (Johnny) • Kontingent deadline. Vi besluttede at den 31. marts er skæringsdatoen for hele indeværende år. Dette sendes ud i nyhedsbrev og kommer i vedtægterne næste år. (Action Niels B.) 2. Info fra formanden. Herunder status på: • Nye vedtægter • Købsprocessen 3. Status på økonomi. 4. Status fra lejlighederne. 6. Status på hjemmesiden. 7. Budget for 2018. 9. Eventuelt 10. Næste møder Referat: 1. Sidste referat. Udestående: • Code of conduct: Niels B. lægger retningslinjerne op på hjemmesiden under ’Code of conduct’ fanen. • Per har talt med Danske bank, og de afventer ny version af vedtægterne. Per kommenterede at vedtægterne burde revideres inden købsprocessen fortsætter. Til dette blev der svaret, at så hurtigt kommer det heller ikke til at gå med salget af Jomtien. Vi når at revidere dem inden næste ordinære generalforsamling. • Der er ikke behov for juridisk rådgivning. Punktet udgår. • Kontingent betaling for indeværende år inden 31. marts. Dette skal vedtages på næste generalforsamling og inkluderes i enten vedtægter eller husregler/forretningsorden (Nyt navn for ’bookingregler?) (Niels B.) 2. Info fra formanden • Angående vedtægter har vi et udmærket, gennembearbejdet forslag fra Per og Jørgen. Disse skal gennemgås af et underudvalg. ( Bestående af: Johnny, Hans Peter, Lone,og Niels B.) • Angående købsprocessen starter den efter mødet den 24. og kommer til at løbe frem til den ordinære generalforsamling. 3. Status på økonomi. Vi har ca. 170.000 i kassen (+ Lissabon pengene) Den gamle konto i BankNordik er endnu ikke lukket. 4. Status fra lejlighederne. LAC: Intet nyt. Budget for 2017 holder stort set. AGP: Mangler stadig at udleje to uger i november/december. Ellers alt udsolgt. JOM: Den er udlejet til og med marts, så vi kan formentlig godt respektere bekræftede uger selvom den bliver solgt. Reparation uge i november. Aircon service. 6. Status på hjemmesiden. Ingen kommentarer 7. Budget 2018 • Alle budgetter sendt ud i forvejen. • Kommentarer: • Huslejeforhøjelse til 1000kr for jo først fuld effekt i 2019. • Koordinator kan godkende op til 5000 iflg. vedtægterne. Dette bør muligvis ændres til ’Koordinatoren skal have godkendt budgetoverskridelse af bestyrelsen’ (forslagsvist). • Vi bør have et overblik over hele foreningens budget. Dette kunne se ud som vedhæftet. Overskud/reserve 5.700kr: Udfra dette blev budgetterne godkendt. 9. Eventuelt Kommentarer til de foreslåede vedtægter. • Regler for udmeldelse, ventelister og minimum antal medlemmer før udmeldelse bør vedtages snarest og i hvert fald inden det næste salg. • Også reglerne for til- og fratrædelse og af koordinator skal også besluttes • Hvem står som ejere af lejlighederne? Svar: SCCFF, men underskriverne er jo i de fleste tilfælde skiftet ud. Desuden har der, i forbindelse med Lissabon salget været et krav om en officiel beskrivelse af foreningen fra Erhvervsstyrelsen (som ikke kunne imødekommes) • Hvor mange fuldmagter kan hver person medbringe – i øjeblikket er der ingen grænse • Underudvalget til revidering af vedtægter: Johnny, Per, Lone, Niels B. Andet • Vi håber, at Lone vil/kan revidere regnskabet for 2017 selvom hun ikke er formelt valgt endnu • 10. Næste møder Underudvalgsmøde om vedtægter den 7. november Bestyrelsesmøde den 10. januar 2018 Bestyrelsesmøde den 7. marts 2018 Generalforsamling den 21. marts 2018 Alle mø