Bestyrelsesmøde den 24. februar 2016

Generel kommentar.

Det var onsdag, så der var stegt flæsk med persillesovs, som 71 % af bestyrelsen ville indtage efter mødet.
Alle koordinatorer havde som en nyskabelse indrapporteret status på mail i forvejen. Derfor vil dette referat virke ret detaljeret, og jeg har ikke forsøgt at standardisere det.

Deltagere:
Johnny Hansen, formand
Jan Frederiksen, Malaga koordinator
Niels Andersen, Jomtien koordinator.
Svend Bidstrup, Lissabon koordinator
Hans Peter Michaelsen, La Clusaz koordinator
Ingelise Peters, kasserer
Niels Bloch, sekretær

Agenda (opdateret på mødet med punkt 7):

1. Sidste referat: Udestående:
*Mulighederne for at opbevare en ekstranøgle i LAC undersøges (Action: HP)
2. Info fra formanden
3. Status på økonomi.
4. Status fra lejlighederne
5. Andelsbeviser til underskrift (ingen)
6. Forandringsanalyse om udvidelse af foreningen. Rapport fra arbejdsgruppen møde nr. 3. Herunder også diskussion om hvordan forslaget fremlægges.
7. Hjemmeside og bookingregler. (Oplæg fra Hans Peter).
8. Eventuelt

1. Sidste referat

Hans Peter har via Maurice forespurgt ejendomsadministrationen om de vil opbevare en ekstra nøgle til nødstilfælde.

2 Info fra formanden

Vi indfører at tidligere referat gennemgås på hvert møde.

3. Status på økonomi.
Vi har 117,920 dkk i kassen. Ingen udeståender.

Der er dog restancer (’The usual suspects’). Dette udløste en diskussion, om hvilke tiltag vi kan indføre, og det vi nåede frem til var følgende:

Medlemmer med kontingentrestance fra det seneste kalenderår– altså pr. 31.december – kan ikke reservere lejligheder før restancen er betalt.

Denne tekst vil indgå i booikingreglerne, når den er informeret på hjemmesiden og til generalforsamlingen

4. Status fra lejlighederne

La Clusaz
Udlejning 2016:
16 vinter uger udlejet (heraf er 3 uger i december 2015)
12 sommer uger udlejet
Gennemført:
Ramme der sikrer den nødvendige afstand mellem ny sofa og el-radiator er monteret
Raclette (ikke med i budget - pris kr. 528)
Rullemadras til dobbeltseng (ikke med i budget - pris kr. 684)
Skifterammer og billeder skiftet
Planlagt:
TV - skiftes (måske i 2016), afventer bl.a. nyt antennesignal i huset (ikke med i budget)
WiFi forventes tilbudt som en fælles løsning med resten af huset
Gulvbelægning på toilet skiftes
Kikkert
Stegepander
Dækservietter
Grydelapper
Økonomi:
Indtægter: Budgetteret med 35 ugers udlejning
Udgifter: Der har været uforudsete udgifter, men følger nogenlunde budget - jeg får dog først det fulde overblik i løbet af året.
Diverse:
Forsikring på indbo er på vores anmodning ændret fra EUR 100.000 til EUR 50.000.
Forsikringen på juridisk hjælp er uændret på EUR 20.000.
Generalforsamling 08APR16 - Maurice kan ikke deltage i år.
Vi kommenterer eventuelle fremsendte forslag skriftligt og giver fuldmagt til ejendomsadministrationen Foncia.
Problemer:
Der er problemer med udsugningen på badeværelse og toilet. Det er en kollektiv udsugning for alle lejligheder og ejendomsadministrationen er bekendt med problemet, som vil blive løst.
SAS flyver ikke til/fra Geneve alle lørdage i sommeren 2016 - der er f.eks. ingen lørdags flyvning i perioderne fra og med d. 23APR16 - 25JUN16 og 20AUG - 03DEC. Der er kun relativt få reservationer i de nævnte periode, men det kan jo nå at ændre sig.

Bemærkning: Niels A. spurgte om vi ikke kunne bringe sagen om varmepumpe op igen, idet de ser ud til at være blevet billigere og mere støjsvage end da vi havde emnet oppe sidst. Han s Peter var enig.
.
Malaga:
Udlejet i 2016 lige nu 48 uger forventer 51
Aktiviteter i 2015
Nye senge med tilbehør
Nyt klædeskab (var på vej i 4 år) så endelig skiftet
Nye lysamaturer under køkkenskabe
Forventet 2016
Evt. ny sovesofa.

Jomtien:

Status på udlejning dd for Jomtien i 2016:
• 18 uger
Forventet udlejning for 2016:
• Budgetteret med ca. 30 uger
Aktiviteter gennemført i 2015/2016:
• Vores terrasser har gennemgået en forvandling. Gamle fliser fjernet og nye flotte mere rengøringsvenlige er lagt i stedet.
• Malerarbejde efter fugning på terrasserne
• Indkøbt nyt pænt Café bord med 2 stole
• Udendørsdelene på vores 4 aircon er flyttet op på væggene.
• Sædvanlig års service på alle 4 aircon
• Hovedrengøring efter flisearbejde. (betonstøv over alt i lejligheden)
• El vandvarmer under køkkenvask defekt og udskiftet
• Køkkenvandhane udskiftet
• Rensning af alle gardiner, pudebetræk og vask af skånemadrasser
• Alle almindelige lyspærer i lejligheden udskiftet til LED pærer. Samtidig er lyssænkning afmonteret.
• Nye hovedpuder til masterbedroom
• Lås i hoveddør udskiftet endnu engang. Nøgler kan ikke kopieres
• Safetybox indkøbt og monteret i klædeskabet
• Brødrister defekt og udskiftet
• EL kedel defekt og udskiftet
• 2 nye toilet børster
• Batterier udskiftet i alle remote (11 stk.)
• Der er sprayet mod myrer i køkken.
Planlagte aktiviteter i 2016:
• Service på aircon
• Indboforsikring ud over standard som vi har gennem administratoren.
Aktiviteter på sigt:
• Udskiftning af køkkenbordplade (revnet flere steder)
• Støjreduktion i værelser
• Indkøb af nyt fjernsyn (fladskærm)
• Rækværk ude trænger til rep i samlingerne. Administrator action!
Generalforsamling:
• Afventer referat fra den årlige gen.forsamling i bebyggelsen, hvor der bl.a. blev debatteret om hvorvidt nogle af de store lejligheder
som ikke er solgt skulle deles op i mindre enheder. Dette har vi tidligere stemt imod.

Lissabon:
Dér er sengene blevet udskiftet til lidt bredere efter ønske fra flere, da den tidligere var meget smal, og det var besværligt og tungt at komme til magasinet under madrasserne.
Der er kommet ny poseløs støvsuger.
En del nyindkøbt linned, håndklæder og køkkenudstyr m.m. da en del er forsvundet, af en eller anden mystisk grund.
Låsen i hoveddøren er skiftet, da der var en del der havde deres egne nøgler, inkl. Ivone.
Skab, låger og paneler er blevet malet i en flot hvid farve, hvilket har lysnet hele lejligheden.
Gardiner på altan er blevet udskiftet, da de gamle var jordslået.
Armaturet på badeværelse er skiftet, da det gamle lækkede så meget, at det dryppede ned hos underboen.
Kontakt til Vandværk, Elværk og forsikringsselskabet blev opretholdt.

5. Andelsbeviser.

Ingen nye forespørgsler modtaget

6. Forandringsanalyse.
Johnny fremlagde rapport nr. 3 fra arbejdsgruppen i projekt

’SCCFF renæssance’ (navnet er lige opfundet - andre forslag?)

Hovedkonklusionen er
Vi vil købe en ny lejlighed.
For at finansiere dette, vil vi foreslå generalforsamlingen at sælge en lejlighed, indmelde f.eks.20 nye medlemmer, samt forhøje indskuddet til f.eks. 30.000dkk for nye medlemmer.

Nye medlemmer opnås i følgende prioritetsorden:
1. Venteliste - Og som noget nyt vil vi foreslå at børn kan købe/få overdraget andele,
2. SAS Cargo
3. SAS Danmark

Husleje stigning
Vi foreslår stigninger i størrelsesordenen 12-1600kr pr. uge for medlemmer
Sekretæren udarbejder forslag til generalforsamlingen.
1. Indkaldelse
2. fremlæggelse

7. SCCFF website / hjemmeside (citat fra Hans Peters indlæg)
’Hjemmesiden er vital for foreningen og dens medlemmer.
Vi har en fantastisk god hjemmeside, som er:
o God, enkel, billig og brugbar
o Skræddersyet til SCCFF
o Afspejler vores regler for reservation
o Medlemskartoteket er inkluderet
En hjemmeside skal vedligeholdes ellers bryder den sammen før eller siden.
Vi kan i øvrigt ikke forvente at ha’ en hjemmeside uden at det er forbundet med omkostninger.
Jeg anbefaler derfor, at vi indgår en aftale med Mugo. Følgende ændringsønsker er rapporteret:
• Kan ikke anvendes på Android - udgør 85% af markedet for mobiler og tablets (kr. 1.200)
• Billedet forsvinder nogen gange og kommer med teksten ”Error - The website encountered an unexpected error. Please try again later” (kr. 2.400)’

Mugo’s tilbud er særdeles rimeligt og vi besluttede, at acceptere det. Hans Peter bliver kontaktperson til Mugo.
Hjemmesiden vil blive et fast punkt på agendaen.

Bookingreglerne vil også komme til at omfatte følgende nye tekst angående afbud (som foreslået i sidste referat).

Bemærk at du på trods af afbud vil blive belastet med point og betaling medmindre lejligheden bliver genudlejet. Dette gælder dog først fra hhv. 2 og 3 måneder før perioden (Medlemmer og ikke-medlemmer).

6. Eventuelt
Hvis vores ’SCCFF renæssance’ vedtages kommer jo til at søge endnu en koordinator. Desuden bør vi forsøge at få suppleanter, der enten er øremærkede til en bestemt lejlighed, eller generelt interesserede i alle.
Alle ønskede at fortsætte i bestyrelsen.,
Vi glemte at bestemme bestyrelsesmøder for resten af året

Næste møde:
Arbejdsgruppemøde foreslås til den 2. marts kl. 17 på Kystvejen.
Generalforsamling 30. marts 2016 kl. 17 Ved Diget.

Således opfattet af
Niels B. den 28. februar 2016
E-mail: nielsbloch@yahoo.dk
Tlf.: 22 20 33 29