Bestyrelsesmøde den 25. april 2018

Generel kommentar. Vedtægter og salg af Jomtien lejligheden var ingredienser på dette møde på en dag, hvor nogle mødte i vinter- og andre i sommerpåklædning. Deltagere: Johnny Hansen, formand Niels Andersen, Jomtien koordinator. Jan Frederiksen, Malaga koordinator Per Hester, suppleant Jørgen Meinecke, koordinator for ny lejlighed. Hans Peter Michaelsen, La Clusaz koordinator Jens Jensen, kasserer Niels Bloch, sekretær Afbud Christel Weih, suppleant Agenda: 1. Sidste referat. Udestående: • ’Code of conduct’. Punktet udestående, da det skal indgå i den kommende forretningsorden. (Action Niels B.) • Vi tager kontakt med HK om de 5 andele, vi gerne vil købe tilbage. (Action Johnny). 2. Info fra formanden. 3. Status om økonomi – og fremtid. 4. Status fra lejlighederne. 6. Status på hjemmesiden. 7. Nye vedtægter. Gruppens forslag er fremsendt tidligere. 9. Eventuelt 1. Sidste referat. Udestående: • ’Code of conduct’. Punktet udestående, da det skal indgå i den kommende forretningsorden. (Action Niels B.) • Johnny har taget kontakt til HK’s bestyrelse, men de ønskede spørgsmålet taget op på deres generalforsamling i september, hvilket betyder, at vi ikke kan får frigjort de 5 andele før – og måske heller ikke efter. Vi kan måske reducere dem til to, idet man jo iflg. de nye vedtægter ikke må have flere end det. (Action: Johnny) 2. Info fra formanden. Diverse bankdokumenter var til underskrift af bestyrelsen på grund af kassererskift.. 3. Status på økonomi – og fremtid. Jens viste hvordan han vil administrere økonomien i fremtiden med excelark i skyen, så alle (læs: bestyrelsen) kan se det. Det bliver løbende opdateret, så man faktisk når som helst kan se et ’årsregnskab. Systemet vil blive kontinuerligt udviklet. Det er et moderniseringskvantespring, og det blev modtaget med applaus. Bestyrelsen godkendte at Johnny opretter et hævekort i sit navn på foreningens konto 4. Status fra lejlighederne. Mallorca: Jørgen er så småt begyndt at kikke på nettet og konstateret at prisniveauet ligger rimeligt højt. Vi nævnte forskellige attraktive områder til yderligere forskning. Jens har bekendte, der bor på øen, vi eventuelt kan aktivere, når det bliver aktuelt. AGP: Kun tre uger mangler at blive udlejet i slutningen af året. Jan skal derned i juni for at dokumentere, at vi ikke vasker sorte penge hvide Nye rullemadrasser er købt LAC: Der har været generalforsamling i boligselskabet. Referatet endnu ikke studeret. Der er udlejet 35 uger i denne sæson, og lejligheden er forsynet med nye medlemstransporterede dyner. JOM: Niels A. gjorde rede for salgsprocessen • Lejligheden blev købt/overtaget i 2006 for 3,6 mill Bath. Med en daværende kurs på 15,28 = 550.000 dkr (uden møbler) • Ultimo nov 2017 blev lejligheden sat til salg hos 2 mæglere for 5,9 mill Bath. Nuværende kurs 19,95 = 1,177.050 minus diverse omkostninger. • Der har ikke været seriøse henvendelser på lejligheden i de 4-5 mdr hvor den har været til salg. • Udbuddet af lejligheder til salg i området er enormt, og det må desværre siges at væres købers marked. • Udenom vores mæglere har vi fået et tilbud fra et familiemedlem til Lek (Lek's søster) på 5,0 Bath. Prisen er fast uden afslag og uden 5% kommission til en mægler. Vi deler omkostningen til land office, hvilket totalt er 2% af salgsprisen (skat til staten ved salg af fast ejendom). • Hvis tilbuddet accepteres af bestyrelsen, kan handlen finde sted medio juni 2018, hvor køber er i Thailand. • Den økonomiske del ser således ud: Køber overfører depositum fra Sverige (hvor hun er bosat) på 100.000 skr inden afrejse den 12 jun 2018. • Inden nyt skøde bliver underskrevet på land office (Notaren) i Thailand af køber og sælger laves der en dd bankoverførsel på 4,0 mill Bath • Den sidste mill bath minus de 100.000 skr overføres til vores forening når købers hus i Thailand er solgt, dog senest 31 december 2018. • Undertegnede kautionerer for ovennævnte restbeløb på ca 115.000 dkr. • Såfremt ovenstående handelsbetingelser accepteres og handlen fuldføres, ønsker køber at fortsætte udlejningen til Ferieboligforeningens medlemmer og pårørende. Bestyrelsen besluttede efter nogen debat at tage imod tilbuddet. Med besparelser til ejendomsmægler og eventuelt nedslag i pris, bliver det endelige resultat minimalt mindre end via et ’normalt’ salg. Vi laver selv den nødvendige dokumentation efter Lissabon modellen. Niels B. kommer med forslag – deadline 18. juni, hvor Niels A. og Johnny rejser til Thailand for at effektuere salget Gældsbeviset kan man selv lave på nettet for 299kr. 6. Status på hjemmesiden. De 10.000 til opgradering af programmerne er udskudt til 2019. 7: Nye vedtægter. Der var ingen kommentarer til det udsendte vedtægtsforslag, så de er nu vedtagne af bestyrelsen. Vi anså det bedst at få dem godkendt af medlemmerne så hurtigt som muligt. Derfor bliver der indkaldt – senest den 8. maj – til ekstraordinær generalforsamling, hvor vi selvfølgelig også vil informere om Jomtien og ny lejlighed. 9. Eventuelt HP slog til lyd for en kampagne for at få medlemmerne (og deres børn) til at tage ansvar ved mangler og andre problemer i lejlighederne. Han forfatter en tekst, vi sender ud som et nyhedsbrev. Bør også nævnes på den ekstraordinære generalforsamling. Hjemmesiden bør opdateres med telefonnumre, post- og e-mailadresser, Vi kan starte med at checke e-mailadresser mod gruppemailen. (Action: Niels B.) 10. Næste møder Ekstraordinær Generalforsamling den 22. maj 2018 Kl. 17 Ved Diget