Bestyrelsesmøde den 26. november 2014

Generel kommentar.
Det var budgetmøde, så det var ’sandhedens time’, vejret var nogenlunde ok, og der var som sædvanligt om onsdagen (dagens ret var national) mangel på parkeringspladser.

Deltagere:
Johnny Hansen, formand
Jan Frederiksen, Malaga koordinator
Niels Andersen, Jomtien koordinator.
Ingelise Peters, kasserer
Jørgen Lehm, suppleant
Henrik Schmidt, La Clusaz koordinator
Svend Bidstrup, Lissabon koordinator
Steen Holberg, revisor
Niels Bloch, sekretær

Agenda:
1. Sidste referat: Udestående:
• Rengøring i La Clusaz (Henrik).
• Plan for reducering af strømforbrug i La Clusaz (Henrik)
• Kørevejledning fra GVA (franske side) (Henrik)
• Forslag til budgetskema til brug for møde i november (Niels B.)
• Forsikringsdækning i Lissabon undersøges (Ingelise)
2. Info fra formanden
3. Status på økonomi.
4. Budget for 2015.
• Budgetskema vedhæftet til hjælp. De bedes udfyldt og sendt til Johnny inden mødet. Så kan vi vise dem på væggen under mødet.
5. Status fra lejlighederne
6. Andelsbeviser til underskrift
7. Eventuelt
• Rapport om potentielle lejligheder i ATH.

1. Sidste referat
• Første tre punkter afventer det rette tidspunkt
• Budgetskema: Se nedenfor.
• Forsikringsdækning i LIS. Skaderne er udbedret, og vi har betalt blikkenslageren, men så vidt vides dækker forsikringen. Vi vil gerne have en kopi af policen (Action: Svend)

2. Info fra formanden
• Der kommer navne i januar på de 5 HK andele. De vindende medlemmer kan få oplyst point på lejligheden ved forespørgsel.
• Nye lejligheder. Niels B. har undersøgt i ATH (se nedenfor), Johnny bager på Italien.
• Vi har 7 på venteliste.

3. Status på økonomi.
• Vi har 135.000 i kassen.

4. Budget for 2015.
De fire budgetter blev gennemgået. Jeg har valgt kun at bringe totaler her. Hvis nogen er interesseret i alle informationer, kan I bede mig om dem.
Generelt er det nok problematisk at lave budget før årsresultatet er kendt, men koordinatorerne har gjort deres ’best guess’. Der kan derfor (naturligvis) forventes justeringen til det endelige budget i forbindelse med årsregnskabet.

Jomtien:
Forventet resultat:
Drift overskud DKK 120
Nyinvesteringer: Ingen
La Clusaz:
Forventet resultat:
Drift underskud: DKK 9.884
Nyinvesteringer: DKK 27.706 (varmepumpe)
Malaga
Forventet resultat:
Driftoverskud: DKK 9.000
Nyinvesteringer: DKK 10.000 (senge og skab)
Lissabon
Forventet resultat:
Driftunderskud: DKK 1.000
Nyinvesteringer: DKK 25.100 (Omlægning af rør og andet)
Totalt
Drift underskud: DKK 1.764
Nyinvesteringer: DKK 62.806
I alt fra fælleskassen: DKK 64.570

Budgettet blev godkendt af bestyrelsen.
Se kommentarer for hver enkelt lejlighed under status:

5. Status fra lejlighederne

La Clusaz
Reparationsuge 5.-12.maj 2015.
Der er generalforsamling i La Clusaz’s husforening i april, hvor Maurice deltager. Hot emne er, om vi kan få tilladelse til at sætte en varmepumpe op.
Henrik meddelte, at han trækker sig som koordinator til generalforsamlingen, (eller før, hvis nogen er interesserede). Vi checker med suppleanterne. (Action: Johnny)

Malaga:
• Reparationsuge: Ingen
• Seng og skab bliver installeret i marts 2015.

Jomtien:
• Reparationsuge: Efterår 2015
• Bygningsrenoveringen er afsluttet, og ekstrabetalingen er afsluttet.
• Vi vil tegne en ekstra indboforsikring (DKK 600), der kun dækker indbo – altså ikke medbragte, egne ejendele.
• Det overvejes om vi skal købe et lille pengeskab til lejligheden. (Ikke at der kendt nogen form for kriminalitet i ejendommen)
• Man skal have Id-kort med til poolen, men de lærer hurtigt en at kende.
• Løse fliser vil blive kikket på

Lissabon:
• Reparationsuge: 4-17.april 2015
• Lejligheden er beboelig igen. Rørene er repareret, men bør muligvis omlægges. Dette undersøges (Action: Svend)
• Rengøring og vask er ikke tilfredsstillende. Svend foreslår, at vi går tilbage til det gamle system, hvor man selv ordner det. (med deraf reducering af huslejen?!)
• Dette skal besluttes af generalforsamlingen, og indtil da skal vi finde andre muligheder, idet vi helst ser samme standard på rengøring og vask i alle lejligheder. (Action: Svend)
• Ny reklamekampagne for LIS skal udtænkes i hele SAS DK. (Action: Johnny)

6. Andelsbeviser til underskrift
• Vi er nu oppe i 20 andelsbeviser. De seneste blev underskrevet og vil blive sendt med gammeldags post.

7. Eventuelt
• Skal vi have en mere end kassereren med råderet over vores konto? Konklusion: ja. (I praksis bliver det Niels A. som fall back, idet han allerede har den (af historiske grunde)
• Et medlem har et klippekort til tre uger, men hvor mange har han brugt? (Action: Niels B.)
• Ikke-medlemmer slettes i systemet en gang om året (Action: Koordinatorerne)
• Forslag fra et medlem om justering af lejlighedernes værdi:
De har i øjeblikket en anslået værdi på i alt DKK 4.000.000, og anparterne er DKK 22.000 for hvert af vores 100 medlemmer. Dette er jo klart ude af balance. Lang diskussion, hvoraf det fremgik at alle var enige i princip, men ikke om hvordan det skulle implementeres..
• Vi blev enige om at overveje tre muligheder:
o Værdistigning til f.eks. DKK 33.000 Nye køb af anparter og tilbagebetaling efter anciennitetsprincip
o Som ovenfor, men kun tilbagebetaling af indskud.
o Værdistigning gradvis med f.eks. DKK 2000 om året for nye køb samt med tilbagebetaling efter anciennitetsprincip

(Ved opløsning af foreningen foreslås i alle tre tilfælde deling efter anciennitetsprincip)

o Overvejelser:
Hvis vi ønsker at udvikle foreningen med flere lejligheder (og det gør vi jo), kan det måske være problematisk at sætte prisen på andele op, når vi ved, at vi skal have 25 nye medlemmer til en ny lejlighed. Det kan skræmme nye medlemmer væk og opmuntre gamle medlemmer til at sælge.
o Hvis vi derimod vil beholde status quo kan vi sikkert godt sætte prisen op, idet vi jo ikke kan udbetale for gamle andele uden der kommer nye ind (iflg. vedtægterne)

• Lejlighedsbesøg i ATH som eksempel
Niels B. viste resultatet af undersøgelsen i ATH. Billederne visteen lejlighed, der krævede lidt opfriskning, men lå i et godt område. Fem minutter til badestrand, letbane til centrum og Akropolis, bus til lufthavnen og Piræus – havn til øerne.
Pris EUR 98.000. fællesomkostninge: EUR 150.
SAS flyver dagligt, samt DLH og andre
Konklusion: Vi undersøger andre lejligheder (med en anden ejendomsmægler!!) (Action: Niels B), og Italien (Action: Johnny)

Næste møder:
Bestyrelsesmøde: 17. februar 2015 kl. 17. Ved diget
Generalforsamling: 17. marts 2015 kl. 17 Ved diget

Således opfattet af
Niels B. den 27. november 2014

E-mail: nielsbloch@yahoo.dk
Tlf.: 22 20 33 29