Bestyrelsesmøde den 30. maj 2016

Generel kommentar. Vi havde inviteret både revisor og suppleanter, så vi var mange om bordet, og mødet tog også tilsvarende længere. Konstatering: Det bliver sværere og sværere at komme igennem rundkørslen ved lufthavnen Vejret varmt – om sider Deltagere: Johnny Hansen, formand Jan Frederiksen, Malaga koordinator Niels Andersen, Jomtien koordinator. Svend Bidstrup, Lissabon koordinator Hans Peter Michaelsen, La Clusaz koordinator Ingelise Peters, kasserer Steen Holberg Petersen, revisor Jørgen Meinecke, suppleant Jørgen Lehm, suppleant Niels Bloch, sekretær Agenda (opdateret på mødet med punkt 7): 1. Sidste referat: Udestående: *Mulighederne for at opbevare en ekstranøgle i LAC undersøges (Action: HP) 2. Info fra formanden 3. Status på økonomi. 4. Status fra lejlighederne 4.5 Status om hjemmesiden 5. Andelsbeviser til underskrift (ingen modtaget) 6. Generalforsamlingsbeslutninger • Regnskab: Steen fremlægger synspunkter på dette • Hjemmeside: HP undersøger billigst mulige løsning. • Renæssance: Hvad gør vi? Stikord: Skal vi låne? Antal medlemmer pr. lejlighed? Meningsmåling? 7. Generalforsamlingskommentarer: • Det bør fremgå mere tydeligt at bestyrelsen er på valg hvert andet å • Dagsordenen bør ændres så indkomne forslag kommer før valg af bestyrelse. 8. Information. Vi lovede at informere mere – flere nyhedsbreve. 9.. Næste møder 10. Eventuelt 1. Sidste referat Nøgle nu anbragt i ejendomsadministrationen. Punktet udgår. 2 Info fra formanden Ingen info 3. Status på økonomi. Vi har 145-272 dkk i kassen. Ingen udeståender. 4. Status fra lejlighederne La Clusaz Udlejning 2016: *17 vinter uger udlejet *17 sommer uger udlejet *Der har været generalforsamling i huset, med banale vedligeholdelses emner på programmet. *SAS flyver ikke til GVA i sommerperioden, men vi har ikke noteret, at det har været et problem (men den er jo også først lige begyndt) – Mange kører efterhånden selv, eller aftaler fleksible ordninger. *Niels B. blev bedt om at udsende nyhedsbrev med reminder om deadline 1. juni. (gjort) Gennemført: Ventilation fixed Persienner sat op Planlagt: TV - skiftes Gulvbelægning på toilet skiftes HP rejste tvivl om WIFI forbindelse overhovedet er nødvendigt mere. Tiden er vel – i hvert fald i Europa – løbet lidt fra det? Malaga: Udlejet i 2016 lige nu 50 uger Aktiviteter i 2015 Vandlås fixed Forventet 2016 Maling Kommentarer Johnny rapporterede at det tager en krig at få varmt vand op til 9 etage. Jan bekræftede fænomenet, men at der ikke er noget at gøre ved det. Vandet skal hele vejen op, når man beder om det. Jomtien: Udlejet 25 uger 16/9/3 (medlemmer/ikke-medlemmer/gratister) Huset har vundet sag mod "kapitalselskab/fond" som har købt X-antal lejligheder på bagsiden i vores bebyggelse. Formålet var at score kassen, men da lejlighederne som nævnt ligger på bagsiden har det vist sig ikke at være så nemt at sælge dem til en høj pris. Da selskabet har indstillet betalingen af fællesudgifter for deres tomme lejligheder har vores bebyggelse lagt sag an mod selskabet og vi har nu vundet sagen. Hvis de ikke betaler det skyldige beløb bliver nogle af deres tomme lejligheder sat på tvangsaktion og det indkomne beløb går det dækning af deres udestående gæld. Ingen reparations uge i år - ingenting at reparere Lissabon: Udlejet 14-16uger Internet er dyrt - stillet i bero Hovedrengøring tiltrængt. Sven planlægger nogle dage dernede snarest 4.5 Status på hjemmesiden HP repeterede aftalen med Mugo om vedligehold. Dette koster 2000dkk om året, og ændringer 200 i timen. Dette er vældigt rimeligt, Han anslog at en hjemmeside som vores ville koste 60-80.000kr på det ’eksterne’ marked. To ændringer er allerede foretaget: • En ’syserror’ der ankom lejlighedsvist • At gøre siden tilgængelig på Android 5. Andelsbeviser. Ingen nye forespørgsler modtaget 6. Generalforsamlingsbeslutninger Regnskab Revisoren foreslog at koordinatorerne rapporterer til regnskabet årligt: • Lejligheder udlejet xx(beløb)/yy(beløb)/zz/øø (antal medlemmer/antal ikke-medlemmer/antal bestyrelses medlemmer/antal rep.uger Niels A. ville sende sit excel ark til at holde styr på dette, som eksempel. Dette blev vedtaget. Desuden blev det vedtaget at vise resultater for lejlighederne før nyanskaffelser/investeringer. Altså udgifter der ikke forekommer hvert år. Hjemmeside synlighed: HP gennemgik mulighederne, og vil bede om et estimat: Efter nogen debat blev følgende vedtaget: Et standard password, der kan se navne, tlf. nr. og mail adresse men ikke opdatere, udvikles. Det skal være frivilligt, om man vil have tlf.nummer og mail vist Standard passworded kan eventuelt opdateres en gang om året. SCCFF renæssance’ Johnny konstaterede at generalforsamlingen havde bedt os om ikke at gøre noget, men at han tolkede det på den måde, at vi alligevel vil gå videre med projektet med en anden form for finansiering. Der var (naturligvis) forskellige synspunkter på fremgangsmåden: • Sælge LIS først og så beslutte, efter formåen, hvad vi gør • Stadigvæk foreslå en pakke, der anviser en anden finansiering, end den generalforsamlingen nedstemte. • Finde et andet sted end Malaga til ny lejlighed Niels B. tilbød at lave (endnu) en meningsmåling. Dette afventer nedenstående. Johnny og Niels B. vil søge råd om låntagning hos et medlem, der har tilbudt dette. Til dette møde vil Ingelise fremskaffe kopier af de relevante sider af LIS-skødet, samt de øvrige, når vi nu er i gang 6. Eventuelt Hvis vi har informeret om en ledig lejlighed i et nyhedsbrev, bør vi også informere om, hvis den er blevet udlejet. Hvorfor er der samme pris for alle lejlighederne, når rengøring ikke er inkluderet i visse? Svar: Det var oprindeligt meningen, at det skulle være inkluderet i alle lejlighederne, men dette er endnu ikke lykkedes i La Clusaz, og i Lissabon er rengøringen ’forsvundet’. Vi har alligevel bibeholdt samme pris ud fra solidaritetsprincippet. Johnny havde et lille hjertesuk angående den dårlige tone på generalforsamlingen. Vi vil alle bidrage til at dette bliver bedre næste gang Næste møde: Bestyrelsesmøde den 10. august, Budgetmøde den 9. november Samme tid – samme sted. (Jeg vil forsøge at ændre den sidste dato, idet jeg havde overset en rejse) Således opfattet af Niels B. den 2. juni 2016 E-mail: nielsbloch@yahoo.dk Tlf.: 22 20 33 29