Bestyrelsesmøde den 4. august 2021

Generel kommentar.
Tilbage i Grotten – og stegt flæsk.

Deltagere:
Johnny Hansen, formand
Jan Frederiksen, Malaga koordinator
Jørgen Meinecke, Alicante koordinator.
Hans Peter Michaelsen, La Clusaz koordinator
Lone Johansen, kasserer.
Per Hester, suppleant
Niels Bloch, sekretær og næstformand
Afbud:
Christel Weih, suppleant

Agenda:
1. Godkendelse af sidste referat. Udestående:
• Niels A. har lovet at overgive bankkontoen i La Clusaz til H.P. (Action: H.P/Niels A.)
• En debat angående det betimelige i, at der var en max grænse på 4000,- på rejseomkostninger for ’rep. ture’, som beskrevet i forretningsordenen, udspillede sig.
Det blev konkluderet, at bestyrelsen har tillid til, at koordinatorerne altid er omkostningsbevidste og finder de billigste og rimeligste transportformer, så reglen er hermed afskaffet og forretningsordenen bliver korrigeret. (Action: Johnny).
• Der er fortsat usikkerhed om adgang til skyen) (Action: alle checker om de kan se/gøre det de har behov for)
• Der er tanker om en varmepumpe, men det er muligvis ikke tilladt af ejendommen. (Action: HP)
• Vi vil distribuere dem AD HOC – dvs. når vi møder medlemmerne. På generalforsamlingen, når nøgler afhentes, når ’man kender nogen’. Per giver rigeligt med kopier til koordinatorerne, og alle sender mail til formand og de øvrige koordinatorer, når et medlem har fået sin kopi. Der skal så oprettes en checkliste i skyen, om hvem der har modtaget (Action: Johnny)
• Vedtægter skal opdateres med de nye principper, om fremmøde og underskrift, og proceduren indgå i forretningsordenen (Action: Niels og Johnny)
• Originalerne lægges i boksen (Action: Lone/Johnny)
• Forslag om Travel Club. Vi vil ikke deltage i dette idet der vil komme helt ukendte lejere. Feed back til formanden. (Action: Johnny)
• Forslag om bookingregler i vedtægterne. De skal nævnes og referere til Hjemmesiden. På agendaen til generalforsamlingen (Action: Niels)
• Forslag om vedtægtsændring angående restanter. Vedtaget, og vil komme på agendaen til generalforsamlingen (Action: Niels)

2. Supplering af dagsorden.
3. Sidste nyt fra formanden.
4. Status på ventelisten
5. Status på lejlighederne
6. Status på hjemmesiden.
7. Status på andelsbeviser.
8. Regnskab og bilagsgodkendelse.
9.Indkomne forslag.
Ingen
10. Næste møder (inkl. Generalforsamling den 1. september))
11. Eventuelt

1. Godkendelse af sidste referat. Udestående:
• Niels A. har lovet at overgive bankkontoen i La Clusaz til H.P. (Action: H.P/Niels A. pending)
• Loft over rejseomkostninger - forretningsordenen bliver korrigeret. (Action: Johnny).
• Adgang til skyen. Ser ud til at være løst. (udgår)
• Varmepumpe ikke tilladt i La Clusaz. (udgår)
• Distribution iværksat (Udgår)
• Vedtægter skal opdateres med de nye principper, om fremmøde og underskrift, og proceduren indgå i forretningsordenen (Action: Niels og Johnny)
• Originalerne lægges i boksen (Action: Lone/Johnny)
• Forslag om Travel Club. Vi vil ikke deltage i dette idet der vil komme helt ukendte lejere. Feed back til formanden. (Action: Johnny)
• Forslag om bookingregler i vedtægterne. Forslag godkendt (udgår)
• Forslag om vedtægtsændring angående restanter. Vedtaget, men vi løser paragrafspørgsmålet efter generalforsamlingen (Action: Niels)

2. Supplering af dagsorden.
Intet supplement
3. Sidste nyt fra formanden.
Intet nyt

4. Status på ventelisten
Ingen vil sælge.

5. Status på lejlighederne.
ALC
Skødet afleveret til Lone  boks
Indtægt i år 14.000kr + forventet 6000kr. Pænt bedre end budget, der var sat til 0.
Jørgen har afvist at investere i grill og strandstole, som medlemmer har villet købe. Der kan hurtigt blive for mange ting i huset, og (det skal jo i øvrigt godkendes af bestyrelsen)
Nogle (få) medlemmer er lykkedes med at smække hoveddøren uden at medbringe nøgler. Forskellige nødløsninger blev diskuteret uden noget indlysende resultat.
Der har været et enkelt tilfælde af dårlig ekstern rengøring. Jørgen følger op på, om der bliver flere tilfælde.
Og så er der myrer!
LAC
HP har lige været der (10 måneder siden) og der så fint og rent ud.
Der er udlejet 14 uger – 3 til dobbelt pris, hvilket også giver et pænt budgetoverskud. Forbehold for frafald resten af året.
AGP
21 uger betalende i år med tilsvarende forbehold for frafald.
Alt er malet, gardiner repareret/nye, radiatorer væk, ny lås og sidst med ikke mindst nyt klimaanlæg.

6. Status på hjemmesiden.
Opgraderingen er på vej – formentlig færdig i august

7. Status på andelsbeviser.
Ca. 20% udleveret. Resten forhåbentlig til generalforsamlingen.

8. Regnskab og bilagsgodkendelse. Herunder budget for 2021
Vi har 240.780,09 i beholdning.
Vi kommer til at betale ca. 1400 i negative renter (medmindre vi investerer i noget).

9.. Indkomne forslag.
Ingen

10. Næste møder
Bestyrelsesmøde den 1. september 2021 kl. 16 i det store mødeværelse Ved Diget
Generalforsamling den 1. september 2021 kl. 17 samme sted.

11. Eventuelt
Ingen emner

Således opfattet den 5. august 2021
Niels Bloch, sekretær

PS: Efter mødet, hvor ikke alle var til stede, opstod den ide, at vi kunne investere i en bil i Alicante. Dette ville give mange fordele, og bilen ville stå trygt og godt på vores parkeringsplads i kælderen.
Vi vil (vistnok) indsende et forslag til generalforsamlingen.