Bestyrelsesmøde den 5. februar 2018

Generel kommentar. Ingen skulle have dagens ret selvom kl. blev 21 inden vi var igennem. Deltagere: Johnny Hansen, formand Niels Andersen, Jomtien koordinator. Jan Frederiksen, Malaga koordinator Per Hester, suppleant Jørgen Meinecke, suppleant. Niels Bloch, sekretær Afbud Svend Bidstrup, koordinator Hans Peter Michaelsen, La Clusaz koordinator Ingelise Peters, kasserer Lone Johansen, revisoraspirant Agenda: 1. Sidste referat. Udestående: • Code of conduct: Niels B. lægger retningslinjerne op på hjemmesiden under ’Code of conduct’ fanen. • Kontingent deadline. Vi besluttede at den 31. marts er skæringsdatoen for hele indeværende år. Dette sendes ud i nyhedsbrev og kommer i vedtægterne næste år. (Action Niels B.) 2. Info fra formanden. Herunder status på: • Købsprocessen 3. Status på økonomi. 4. Status fra lejlighederne. 6. Status på hjemmesiden. 7. Nye vedtægter. Se nedenfor 9. Eventuelt 10. Næste møder 1. Sidste referat. Udestående: • ’Code of conduct’. Punktet udestående, da det skal indgå i den kommende forretningsorden. (Action Niels B.) • Kontingent deadline. Vi ændrede tidligere beslutning til at den 31. januar er skæringsdatoen for hele indeværende år. Dette sendes ud i nyhedsbrev og kommer i vedtægterne næste år. (Action Niels B.) 2. Info fra formanden. Købsprocessen afventer salg af Jomtien. Vi har (mindst) en interesseret koordinator. Vi diskuterede om bestyrelsen har fået mandat til at købe en lejlighed uden en forudgående generalforsamling for at kunne slå hurtigt til når en god lejlighed er på hånden. Der var tvivl om formuleringen i referatet,. Så spørgsmålet vil blive bragt op til den snarligt kommende ordinære generalforsamling. Vi tager kontakt med HK om de 5 andele,) vi gerne vil købe tilbage. (Action Johnny). Vi har nu 13 på ventelisten. 3. Status på økonomi. Ingelise var ikke tilstede, men vi har 172.000 i kassen (udover pengene fra salg af Lissabon lejligheden). De vides ikke, hvor mange restanter vi har. 4. Status fra lejlighederne. AGP: Januar og februar i år ikke udlejet i alt 11 uger ledige JOM: Ingen uger udlejet efter 31. marts – af naturlige grunde To andre lejligheder er til salg til hhv. (ca.) 1.3mdkk og 1.1mdkk, hvilket tyder på at vores pris på 1mdkk nok er realistisk LAC: Ingen kommentarer fra HP 6. Status på hjemmesiden. Svartiderne er nu ok igen 7: Nye vedtægter. De vedtagne vedtægter renskrives og sendes til Niels B. , der distribuerer til bestyrelsen (Action Per og Niels B) Vigtige nye punkter: • Kernefamilien kan blive medlemmer. • Vi kan kun købe 2 andele (nu 3) • Man kan sælge sin anpart til kernefamilien, men om det ikke kan lade sig gøre får ventelisten prioritet. • Ingen husdyr eller rygning i lejlighederne • Udgifter skal godkendes af formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer (nu bare to i alt) • Revisoren skal være medlem af foreningen eller i kernefamilie til et medlem, hvis prioritetsuger så bliver gratis. 9. Eventuelt Diskussion om tolkning af reglerne for brugen af point til tildeling af uger. Det foreslås som et separat punkt på næste bestyrelsesmøde. 10. Næste møder Bestyrelsesmøde den 7. marts 2018 Generalforsamling den 21. marts 2018 Begge møder kl. 17 Ved Diget