Bestyrelsesmøde den 9. november 2016

Generel kommentar. Tidlig frost og kilometerlang agenda med budget, men vi nåede det hele – selv budgettet. Deltagere: Johnny Hansen, formand Jan Frederiksen, Malaga koordinator Niels Andersen, Jomtien koordinator. Hans Peter Michaelsen, La Clusaz koordinator Svend Bidstrup, Lissabon koordinator Jørgen Meinecke, suppleant. Niels Bloch, sekretær Afbud Ingelise Peters, kasserer Agenda 1. Sidste referat. Udestående: *Det bør stå i vedtægterne, at man kan overdrage andele til ægtefæller/partnere (Niels B.) *Udvikling af standard liste for økonomirapportering (Niels A. og HP ?) *Vi undersøger mulighederne for et banklån (Ingelise/Niels B./Johnny) *Forslag om ændringer af vedtægter om valg til bestyrelsen (Niels B.) *Vedtægter ændres så forslag kommer før valg til bestyrelse i agendaen. (Niels B.) 2. Info fra formanden 3. Status på økonomi. Herunder eventuelle forslag til ny revisor. 4. Status fra lejlighederne 5. Status om hjemmesiden. 6. Status på Renæssance - herunder rapport fra LIS besøg og om banklån. 7. Budget. 8. Andelsbeviser til underskrift. 9. Næste møder 10. Eventuelt 1. Sidste referat *Ægtefæller overdragelse. Dette ændres i vedtægterne til Generalforsamlingen. (Niels B.) *Standardliste: HP fremlagde et forslag til overvejelse. *Banklån: BankNordik, Nykredit og Sparekassen Sjælland med negativt resultat. Nykredit spørges igen med fremhævelse af Pro Rata argumentet. (Niels B-) *Valg til bestyrelse. Det undersøges hvad andre foreninger gør med hensyn til roller og perioder. (Niels B.) *Generalforsamlingsagenda rækkefølge. Dette ændres i vedtægterne (Niels B.) 2 Info fra formanden Intet nyt herfra Herunder havde vi en diskussion om suppleanternes rolle. Konklusionen blev at begge suppleanter inviteres til alle bestyrelsesmøder uden stemmeret med henblik på nemmere at kunne overtage en bestyrelsespost om det måtte blive aktuelt. 3. Status på økonomi. Kassereren var syg. Vi udsender nyhedsbrev og opfordrer medlemmer med lyst og evner til at overtage revisorjobbet. (Niels B.) Forslag om at sætte huslejen op med mindre beløb (f.eks. 100dkk) hvert år blev vedtaget og skal fremlægges på generalforsamlingen. 4. Status fra lejlighederne La Clusaz Udlejning 2016: *14 vinter uger udlejet *20 sommer uger udlejet 4 uger uden betaling. 2017 foreløbigt: 13 sommer/12 vinter Der har været et uproblematisk enkelt tilfælde af betaling af husleje ved afbud efter de nye regler. Malaga: *Alle uger udlejet - kun til medlemmer. 5 uger uden betaling 2017 37 uger foreløbigt Gennemført. Planlagt: Ny sofa Jomtien: *35 uger udlejet, heraf 14 til ikke medlemmer og. 3 uger uden betaling • Der har været generalforsamling i boligforeningen med følgende emner Fællesomkostninger stiger med 3bht pr kvm • Elevatorrenoveringen gennemført • Rensningen af poolområdetgennemført • Retssagen om ubetalte fællesomkostninger afsluttet i første omgang til (vores) fordel. Hvis de ikke bliver betalt bliver der ny retssag med henblik på tvangsauktion. (se beskrivelse af sagen i bestyrelsesreferatet fra 30. maj 2016) Lissabon: Udlejet 18 uger. En til ikke medlem. Ellers intet nyt 5 Status på hjemmesiden Ændringen med offentliggørelse af lejeres navn og mail er gennemført og implementeret uden de store problemer. Den har kostet 3840dkk. Der er oprettet en Facebook gruppe med navn SCCFF. Den er hemmelig og kun bestyrelsen er inviteret for at teste det lidt. 6. Renæssance Niels A. aflagde rapport om Nielsernes tur til Lissabon. Vi havde møder med tre forskellige ejendomsmæglere, og vi ved hvem vi vil have til at sælge, når og hvis det bliver aktuelt. Vi får nok lidt mindre for den end vi havde troet – omkring 500.000dkk. Af den grund indkalder vi til ekstraordinær generalforsamling og vil udsende et nyhedsbrev muligheden for at nogle medlemmer kan tænke sig at købe lejligheden. (Niels B.) Den 19. januar 2016 kl. 17 Ved diget Samt efterfølgende bestyrelsesmøde. 7. Budget Se de enkelte budgetter vedlagt. Alle blev godkendt med følgende kommentarer: • Lidt vejledning om vedligehold og investeringer bliver indført næste år.(er gjort) • Der bør være en ekstra kolonne til budget indeværende år.(er gjort) • Jan flytter de 5000 for sofa væk fra udgifter i driften. (er gjort) • 10 flere uger udlejet i Jomtien udover budget. • Investeringer i La Clusaz flyttes til vedligehold undtagen terrassemøbler. • Reparation af garagedør samme sted er vedligehold. • Der blev stillet spørgsmålstegn ved behovet for billeje på reparations uge i Lissabon. Det forventes at koordinatorerne kun lejer bil, såfremt der er et behov for dette Totalen blev: Drift Invest Jomtien -2500 3500 La Clusaz -19800 6000 Lissabon -2900 Malaga 5600 5000 I alt -19600 14500 8. Andelsbeviser. Tre stk. blev underskrevet af Johnny og givet til Niels A. til Ingelises underskrift. 9. Næste møde: Bestyrelsesmøde den 19. januar efter den ekstraordinære generalforsamling På dette møde aftales eventuelt et møde mere inden generalforsamlingen. Generalforsamling den 22. marts 2016 10, Eventuelt Diskussion om det eventuelle videre forløb med at finansiere differencen mellem det vi får for Lissabon og det en ny koster. Den bliver taget op igen efter den ekstraordinære generalforsamling, hvis et salg bliver godkendt. Således opfattet af Niels B. den 12. november 2016 E-mail: nielsbloch@yahoo.dk Tlf.: 22 20 33 29