Byhedsbrev nr. 27

Kære medlemmer.

Som det har været nævnt ved flere lejligheder, har vi skiftet bank fra BankNordik til Danske bank. Begrundelsen har Niels A. beskrevet sådan:

Den korte historiske version er vel nok, at vi havde Amagerbanken som vi af naturlige årsager selv valgte da vores forening blev stiftet.
Nøglen blev som alle ved drejet om hos Amagerbanken da den gik konkurs, og de gode kunder heriblandt vores forening blev overtaget af BankNordik.
Det var som sagt ikke vores eget valg at blive kunde hos BankNordik og vi har da heller ikke været specielt begejstret for dette engagement.
Da flere fra bestyrelsen i forvejen var tilfredse kunder i Danske Bank var det nærliggende at skifte hertil.
VH Niels A.

Kontoen i BankNordigk er fremdeles åben for indbetalinger da nogle medlemmer stadig har en fast overførsel, så I kan skifte til kontoen på hjemmesiden, når I vil, men gerne snart. CPHIB er underrettet og retter selv kontoen for de medlemmer, der har løntræk.

Dette giver mig lejlighed til at skrive, at bestyrelsen vil ændre reglerne for kontingent indbetalinger, således at al kontingent for indeværende år skal være foreningen i hænde inden 31. marts. Dette vil blive foreslået som en vedtægtsændring til næste generalforsamling.

Venlig hilsen
Niels B.

PS. Bestyrelsesreferat fra 10. august er nu på hjemme siden.