Ekstraordinær Generalforsamling 19. januar 2017

Dagsorden 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Indledning ved formanden. Argumenter for og imod salg af Lissabon lejligheden. 3. Rapport fra salgsbesøg i Lissabon i oktober 2016 ved Niels A. 4. Afstemning 5. Eventuelt 1. Valg af dirigent Mogens Lousen blev valgt og konstaterede, at forsamlingen var lovligt indkaldt. 27 medlemmer var mødt frem. 2. Formandens indledning Johnny forklarede bestyrelsens argumenter for salg af lejligheden. • Gennemsnit udlejning i fem år: 19 uger med nedadgående tendens. • Kravene har ændret sig over årene. Nu vil medlemmerne gerne have mere plads og flere faciliteter, end der var behov for i begyndelsen af firserne. • Vi bør have gode lejligheder til næste generation – og næste igen • Lejligheden er dårligt indrettet 3. Rapport fra salgsbesøg Nielserne drog til Lissabon, for at ’sondere terrænet’, Niels berettede uddrag fra rejserapporten: ’Citat’: Lissabon lejligheden blev købt i 1981, som den første af vores fire lejligheder, Dengang var ferierejselivet, der nu om dage er eksploderet endnu i sin barndom, hvilket betød at frirejser var billige i forhold til hvad ’almindelige’ mennesker betalte, og hotellerne var dyre. Derfor var ideen, at ansatte i (daværende) SAS Cargo Center ikke alene skulle kunne rejse billigt, men også bo billigt. Derfor var prisen altafgørende, og størrelsen og placeringen fik anden prioritet. Desuden var luksusambitionsniveauet dengang en del lavere end nu. Ud fra disse kriterier blev Lissabon lejligheden købt. Situationen nu er noget anderledes. Frirejser er ikke længere superbilligere end for `almindelige’ mennesker, og luksusambitionsniveaet er steget både med hensyn til størrelse og placering. Hotellerne og værelser til leje er dog generelt stadigt dyre. Udfra disse kriterier kan vi se, at Lissabon lejligheden ikke er en tilfredsstillende “investering“. Det er ikke et egentlig turistområde – nærmest et lavpris område (hvilket jo omvendt kan have sine fordele). Der bor folk, der arbejder i Lissabon, emigranter, der vil have en lejlighed hjemme, samt weekendlejligheder for Lissabonbeboere Sæsonen er for kort, så området er nærmest affolket fra september-maj. Stranden er fantastisk, og afstanden til Lissabon by er rimelig kort, men så er alt også sagt.’Citat slut’ Vi mødte tre ejendomsmæglere og har foretrukket en, der bor lige i ’baghaven’. Samstemmende med en af de øvrige vurderer han, at den kan sælges for mellem EUR 70-75 000. Liggetid: 3-6måneder. Kommentarer til punkt 2. og 3. • Medlemmerne bør spørges først om nogen vil købe. • Hvordan finansierer vi resten ved nyt køb? • Kan vi ikke beholde lejligheden til vi finder noget bedre? • Vi bør beholde lejligheden til finansiering af en ny er på plads Formanden: Det er det endelige mål at købe en ny større lejlighed et sted, der kan benyttes en større del af året, men vi agerer stepvist, så på dette møde drejer det sig kun om salget 4. Afstemning Forslaget blev vedtaget med følgende stemmer (Parentes antal fuldmagter) For 30 (10) Imod 7 (2) Blanke: 2 5. Eventuelt Hvad er processen nu? Svar: Først nyhedsbrev til medlemmerne om nogen vi købe den. Hvis ikke, sætter vi den til salg hos ejendomsmægler.. I mellemtiden arbejder vi med at finde passende erstatning. Hvornår stopper udlejningen? Svar: Når den er solgt. Vi kan udleje med forbehold for salg indtil da. Hvad er omkostningerne i lejligheden: Svar: Vi henviser til årsregnskabet Således opfattet den 23. januar 2017 Niels Bloch, Sekretær