Ekstraordinær generalforsamling den 22. maj 2018

Dagsorden:

Valg af dirigent

  1. Formandens beretning inkl. information om Jomtien og ny lejlighed.

3.    Nye vedtægter – se vedhæftet.

4.    Eventuelt

1.Valg af dirigent

Mogens Lousen blev valgt.

20  medlemmer var mødt frem, plus 5 ekstra andele, plus 3 fuldmagter.

2.Formandens beretning

Vi har arbejdet siden efteråret på at revidere og omstrukturere vores vedtægter til en mere moderne version. De gamle har været udsat for mange ’lappe-ændringer’, og de ville ikke kunne stå for en kritisk bankvurdering, hvis vi skal ud og låne, så vi har valgt at omskrive det hele fra grunden.
To udvalg med delvis forskellig bemanding samt et bestyrelsesmøde har været afholdt med dette formål, og resultatet, som vi er godt tilfreds med, er sendt ud til medlemmerne med indkaldelsen til dette møde.
Vi vil gerne have vedtægterne godkendt i sin helhed.

Desuden vil vi gerne informere om salget af lejligheden i Jomtien, samt lidt om køb af ny lejlighed, som vi forhåbentlig nu kan sætte turbo på.

Jomtien

Niels A. berettede om markedet i Thailand, der i øjeblikket er købers marked, og kursen på Baht er steget. Vi har da heller ikke haft nogen seriøse henvendelser i snart et halvt år. Vi må derfor se i øjnene, at det kan tage ganske længe inden den bliver solgt, samt at vi næsten sikkert må give afslag på prisen.

Løsningen på dette, som vi ser det, er at sælge direkte (uden mægler) til Niels A.’s svigerinde, der har bekræftet, at hun vil købe, hvis vi kan acceptere en delbetaling, så de sidste ca. 10% først bliver betalt senest 31. december 2018.
Niels A. vil stå som garant for det resterende eløb og er ved at udfærdige et gældsbrev om dette.

Køberen vil gerne fremdeles udleje lejligheden til medlemmer og andre mod en mindre forøgelse af huslejen. Den kan således forblive på vores hjemmeside.

Planen er nu, at køber rejser til Thailand den 12. juni for at forberede papirer, og Niels A. og Johnny rejser derud den 18. juni for derefter alle at gå til ’Landoffice’ for at gennemføre overtagelsen officielt.

Spørgsmål: Salget og prisen er ok, men det havde været bedre at få alle pengene i hånden inden overtagelse.
Svar: Bestyrelsen skønner, at der er stor risiko for, at det trækker i langdrag, og at vi alligevel må gå ned i pris. Desuden er pengene sikret af Niels A.’s gældsbevis, og hvis vi mangler penge før, kan vi ’låne dem af os selv’, idet vi har dem i kassen.

Kommentar: Pengene burde være i hus inden salget, men lad os nu komme videre.

Vi foretog afstemning om dette: 27 stemte for og 1 imod.

Ny lejlighed
Koordinator for den nye lejlighed, Jørgen Meinecke, gjorde rede for sine foreløbige sonderinger – hovedsageligt på Mallorca. Priserne ligger generelt lidt over hvad vi har råd til, og der indføres nu nye turistafgifter + en stempelafgift på 8% ved køb, men han fortsætter ufortrødent.
Om det ikke lykkes, må vi finde alternative destinationer. Eksempelvist i Alicante.

Vi genopfriskede kriterierne for købet: 2 soveværelser, pool eller strand, nem transport, og rimelig stand

3.Vedtægter

Disse kan – og vil - blive løbende udviklet og ændringer fremlagt til næste generalforsamling. Forslag til ændringer modtages meget gerne til formanden.

Her er noteret tre punkter, der må på listen:

1.Dirigenten – udover formanden - skal godkende referatet.

2.Generalforsamlingen skal godkende køb og salg af lejligheder

3.Betegnelsen ’Pro Rate’ bør indgå. I teksten §4.1

 

Spørgsmål: Har der været klager over husdyr i lejlighederne?

Svar: Nej, men mange er allergiske, og vi må have konsekvente regler.

Spørgsmål: Ved opløsning af foreningen, burde der måske være karensdage for nyligt købte anparter?

Svar: Hvis foreningen opløses, skal alle behandles ens.

Spørgsmål: Hvordan kan vi overholde, at 100 medlemmer har garanteret to uger hver med kun tre, snart to, lejligheder?

Svar: Vi har snart en tredje lejlighed, og mangler ikke ideer for den fjerde, og så er det jo nogle, der ikke bruger lejlighederne så meget, og slet ikke i ydersæsonerne (som jo tæller med i fordelingen).

Vi foretog afstemning om dette: 23 stemte for og 5 imod.

 

 

4. Eventuelt

Spørgsmål: Hvordan skal vi nogensinde få den fjerde lejlighed. Alle lejligheder giver mere eller mindre underskud, så vi kan ikke spare op.?

Svar: Vi kan snart købe lejlighed nr. 3, og vi må ikke være ’fedtede’ med den. Vi har købt for småt før, og hvis vi køber i et område, der er nært og helårstilgængeligt, kan det sagtens veje op for et midlertidigt fravær af den fjerde lejlighed.

Vi har visse, løse ideer for hvordan vi finansierer den fjerde lejlighed.

 

Der var ikke flere spørgsmål, og dirigenten takkede alle for god ro og orden.

 

Således opfattet den 24. maj 2018

Niels Bloch,

Sekretær