Generalforsamling 22, marts 2017

Generalforsamling for SCCFF
Den 22. marts 2017
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab.
4. Indkomne forslag. Se vedlagt
5. Valg til bestyrelsen
Johnny Hansen, formand, på valg, modtager genvalg
Jan Frederiksen, Malaga koordinator, ikke på valg
Niels Andersen, Jomtien koordinator, på valg modtager genvalg
Svend Bidstrup, Lissabon koordinator, på valg modtager genvalg
Ingelise Peters, kasserer, ikke på valg
Hans Peter Michaelsen, La Clusaz koordinator, ikke på valg
Niels Bloch, sekretær, på valg, modtager genvalg som næstformand (og sekretær).
6. Valg af suppleanter
Jørgen Meinecke, ikke på valg
Jørgen Lehm, på valg
7. Valg af revisor
8. Eventuelt
Herunder beder vi om synspunkter på, om vi skal oprette en Facebook profil for foreningen?
1. Valg af dirigent
Mogens Lousen blev valgt, og konstaterede, at generalforsamlingen og de indkomne forslag var lovligt fremsendte.
31 medlemmer var mødt frem, med i alt 6 ekstra anparter og 3 fuldmagter – i alt 40 stemmer.

2. Formandens beretning
Status på de enkelte lejligheder

Jomtien
Udlejning 2016

I alt udlejet 35 uger
Medlemmer 21 uger Heraf 3 uger til bestyrelsen u/betaling
Ikke-medlemmer 14 uger

De seneste 5 mdr kun udlejet til medlemmer ingen ledige uger. Fra 01 apr endnu ingen bookinger hen over foråret.
Udlejning til ikke-medlemmer i low peak har betalt hele vores maintenance Fee for 2016
Ingen rep tur i 2016 derfor kun få aktiviteter
Sædvanlig årlig aircon service
Påbegyndt udskiftning af vores tunge gardiner til en lettere slags med solfilter.

Planlagte aktiviteter for 2017
Sædvanlig aircon service
Videre med gardinprojekt
Udskiftning af vores gamle kasse TV til nyt fladskærms TV
Inhouse forsikring

Info fra den årlige Gen.fors i beboerforeningen. (dec 2016)
QPM (Quality Property Management) Action
• Forhøjelse af "Common fee" fra 25 Bath pr m2 til 28 bath pr m2
• "Redecoration" af elevatorer ind- og udvendig
• Fornyelse af "sandstone" omkring poolen. Samtidig er poolen tømt for vand og alt rengjort
• Retsag vundet mod Project developer (PPP) som ejer små 50 lejligheder, og skylder godt 2 mil bath i maintenance fee.
En af deres lejligheder bliver nu solgt, og provenuet går til betaling af deres udestående gæld til bebyggelsen.
Kommende aktiviteter for bebyggelsen.
• Planer om at udskifte alt træværk på balkonerne og erstatte med alu-rækværk.
La Clusaz
Udlejning:
Uger Aktuel
Udlejet: 34
til medlemmer 33
til ikke medlemmer 1
Betalt 30
Ikke betalt 4
Reparations uger 2
Koordinator uger 2
Målsætning: Det skal være rart at være i lejligheden i La Clusaz…..
……og det er ikke helt uden omkostninger.
Hvad er der sket i lejligheden i det forgangne år:
Raclette
Rullemadras til dobbeltseng
Skifterammer og billeder udskiftet
Ventilation badeværelse repareret
Persienne sat op - igen
Stegepander
TV og arm
Læselampe ved køjeseng skiftet
Elafbryder på badeværelset defekt
Gulvbelægning på toilet
Kikkert
Grillhandsker
Garageporten defekt, kunne ikke åbnes - er repareret

Hvad skal der ske fremover:
2017:
Terrassemøbler
Hynder til spisebordsstole
Ekstra betræk til sofaer
Gardiner
Dækkeservietter
Gulvtæpper i værelserne

Malaga:
Udlejning
I alt udlejet 53 uger
Medlemmer 51 uger Heraf 8 uden betaling
Ikke-medlemmer 1 uger
Rep 1

Sofa ankommer næste uge
Der er fixet en del småting
Stort koordinationsarbejde med at få gjort alle glade.

Lissabon
Udlejning
I alt udlejet 18 uger
Medlemmer 16 uger
Ikke-medlemmer 2 uger
Rep 1 Ejendomsmægler tur.

En masse vasketøj var efterladt til sidste bruger
Rengøring og paneler malet.

Spørgsmål: Der er overskud i Lissabon på 7000. Det ligner en dårlig forretning at sælge den.
Svar: Der er ingen økonomisk grund til salget. Kun at den ikke blev udnyttet særligt meget.
Spørgsmål: Det er ikke mange medlemmer, der bruger Jomtien heller. Er der foretaget en tilsvarende vurdering med denne?
Svar: Nej, der er ikke noget i vejen for at gøre det, men lige nu har vi rigeligt at se til.

Beretningen blev vedtaget:

Regnskab
Regnskabet var udsendt i forvejen med, som noget nyt, angivelse af omkostninger til nyanskaffelser og angivelse af antal udlejede uger til medlemmer, ikke medlemmer, og bestyrelse.
Tilgodehavende kontingent er betalt i 2017.

Spørgsmål: Er det ikke lidt for dyrt med rengøring i Jomtien i forhold til f.eks. Malaga?
Svar: Dels er der mange flere kvadratmeter, og dels er der blomster, der skal vandes. Vi har en god stabil aftale, der holder øje med det hele, også når der ikke er lejere (i Malaga er der jo hele tiden det).

Spørgsmål: Burde der ikke være samme standard i alle lejlighederne, både for rengøring og vask?
Svar: Forholdene er forskellige i de forskellige lande. Eks.: i Thailand kan vi få kvalitet forholdsvist billigt, hvorimod i Frankrig ville noget tilsvarende være ekstremt dyrt, og i Lissabon har vi haft en aftale, der gik i fisk, og det er vel dårligt nok ulejligheden værd at lave en ny, som salgstanken nu udviklede sig.
(Man kan vel heller ikke se bort fra, at de forskellige koordinatorer gennem tiderne har haft forskellige tilgang til emnet. Referent kommentar)
Hvis medlemmerne ønsker dette, må det jo tages op til beslutning på en generalforsamling

Regnskabet blev godkendt

6. Indkomne forslag
Kontingentforhøjelse.
Motivering: 100kr pr måned og dobbelt for ikke-medlemmer. Dette er vel stadigt billigt.
Gælder fra dags dato, men ikke for bekræftede uger.
Indlæg: Vi burde hæve kontingentet i stedet for huslejen
Svar: På denne måde er det de medlemmer, der bruger lejlighederne, der betaler. Altså en variabel omkostning i stedet for en fast for alle medlemmer.
Vi ønsker at forbedre foreningens lejligheder, så de følger med tidens krav, og på længere sigt kan være attraktive for vores efterkommere.
Indlæg: Men vi burde først og fremmest tage hensyn til medlemmerne
Svar: Bestyrelsen mener godt, at vi kan tænke langsigtet ved at arbejde på, at vores efterkommere også vil synes, at lejlighederne er attraktive. For mange af vores børn, er lejlighederne en del af deres barndom.
Spørgsmål: Hvad skete der med varmepumpen i La Clusaz?
Svar: Den blev ikke tilladt af ejendommen.

Forslaget blev vedtaget. Med 24 stemmer

Hæftelse.
Motivering: Medlemmerne hæfter med deres andel – ikke solidarisk. Dette med henblik på eventuelt at kunne optage lån

Forslaget blev vedtaget enstemmigt

Antal medlemmer forhøjet med 20.
Motivering: Dette er en forudsætning for at kunne finansiere en ny lejlighed.
Selvom vi kan låne (hvad der ikke er meget, der tyder på i øjeblikket), skal det jo betales tilbage.
Hvis vi køber i et område, der er attraktivt hele året, vil det højere antal lejere kunne rummes i det højere antal brugbare uger.
Indlæg: De ekstra 20 vil helt sikkert være aktive lejere og det åbner mulighed for at nuværende medlemmer kan investere i flere anparter, og blokere lange, attraktive perioder.
Svar: Vi har 9 medlemmer på venteliste, og de er ikke nuværende medlemmer. Desuden har vi forespørgsler fra flere SAS ansatte, der vil købe afhængig af destinationen. I øvrigt er princippet med at kunne købe flere anparter besluttet for flere generalforsamlinger siden.
Indlæg: For ikke arbejdsramte medlemmer, vil det blive sværere at få uger i de traditionelle ferieperioder
Indlæg: Vi bør vente til vi har en ny lejlighed parat, med at tage stilling til finansieringen.
Indlæg: For mange medlemmer til for få lejligheder

Forslaget blev nedstemt

Ændringsforslag hvor sætningen med ’eller 25 medlemmer pr. lejlighed’ forsvinder
Motivering: Det giver ingen mening med kun tre lejligheder i en periode

Forslaget blev vedtaget

Overdragelse af anparter til familien
Motivering: Børn er oftest nærmere til at have et tilhørsforhold til foreningen end et nyt medlem fra eksempelvist teknisk afdeling.
Indlæg: Foreningen bliver ’udvandet’ og mister vores oprindelige ståsted. Vi bør have en debat om foreningens formål.
Indlæg: Det giver børn en fordel frem for SAS ansatte på ventelisten.
Indlæg: Medlemmer med flere anparter kan give anparter til børn, og dermed potentielt blokere lange attraktive perioder
Indlæg: Hovedparagraffen 3.1 om at ’kun ansatte i SAS koncernen kan optages som medlemmer’ bør ændres.
Svar: Foreningen bliver nu nok ’udvandet’ uanset hvad vi gør, men der er trods alt nye yngre potentielle medlemmer i kø, og i det mindste i næste generation har de ofte et nært forhold til lejlighederne.
Udnyttelse af mange anparter og blokering af attraktive perioder tror bestyrelsen ikke på vil forekomme generelt, og i øvrigt, hvis det måtte ske, er man jo så blokeret hele næste år
Ja, 3.1 bør ændres.

Forslaget blev vedtaget med 27 stemmer for

Paragraf om ’køb’ udvidet med ’salg’.
Som en konsekvens bør Paragraf 7.2 også ændres.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt

,Valg til bestyrelsen
De opstillede bestyrelsesmedlemmer blev valgt.

4. Valg af suppleanter
Jørgen Lehm ville trække sig som suppleant. I stedet blev Per Hester valgt.

5. Valg af revisor
Ingen havde meldt sig som revisor, så bestyrelsen blev pålagt at finde en intern eller ekstern revisor - snarest.

6. Eventuelt
Ønsker vi en Facebook side?
Indlæg: Den er hemmelig og sekretæren vil gerne administrere den.
Indlæg: Jes. Det vil være godt at kunne udveksle rejsetips osv.
Indlæg: Nej, det er pest.
Indlæg: Man skal i hvert fald ikke skrive på den, så det fremgå at man ikke er hjemme.
Sekretærens konklusion: Ikke den store interesse, så vi afventer.

Spørgsmål: Har der været interne interesserede købere til Lissabon.
Svar: Ja, men det blev frafaldet

Indlæg: Vi skifter bank til Danske Bank. Nærmere besked følger

Spørgsmål: Har vi kik på en ny lejlighed?
Svar: Det er målet, og vi undersøger mulighederne. Når det er klart, bliver der en (ekstraordinær?) generalforsamling

Spørgsmål: Har vi sat en minimumspris for Lissabon.
Svar: Nej, men vi anser den pris den valgte ejendomsmægler har angivet som minimum også er vores minimum, ellers kan vi afvise at sælge

Således opfattet den 24. marts 2017
Niels Bloch,
Sekretær