Generalforsamling den 21. marts 2018

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning.
  3. Fremlæggelse af revideret regnskab.
  4. Indkomne forslag. Se vedlagt

5.    Valg til bestyrelsen
Johnny Hansen, formand, ikke på valg
Jan Frederiksen, Malaga koordinator, på valg modtager genvalg
Niels Andersen, Jomtien koordinator, ikke på valg
Hans Peter Michaelsen, La Clusaz koordinator, på valg modtager genvalg Valg af koordinator til ny lejlighed. (Bestyrelsen anbefaler Jørgen Meinecke som ny koordinator)
Niels Bloch, sekretær, ikke på valg
Ingelise Peters, kasserer, modtager ikke genvalg. (Bestyrelsen anbefaler Jens Jensen som ny kasserer)
Valg af suppleanter:
Valg af ny suppleant.
Per Hester, ikke på valg

6.    Valg af revisor (Bestyrelsen anbefaler Lone Johansen som ny revisor)

7.    Eventuelt

1.   Valg af dirigent

Erik Pedersen blev valgt.

 

26 medlemmer var mødt frem, 1 fuldmagt modtaget.

 

2.      Formandens beretning

Lissabon lejligheden blev solgt i juni -. tak til Sven for koordinatorindsatsen.

Jomtien lejligheden er også sat til salg.

Begge salg er med henblik på at købe en god lejlighed, som flere medlemmer vil bruge mere. Der er opbakning til at finde en på Mallorca. Ca. en 25% af medlemmerne har erklæret sig enig i denne destination via tilbagemeldinger på mail, og vores fokus vil ligge der, men andre destinationer er fremdeles ikke udelukket.

Af samme grund vil vi allerede nu indstille en ny koordinator til at varetage købet sammen med formanden. Vi regner med en intens proces når lejligheden i Jomtien er solgt og vi står med pengene i hånden. Det blev besluttet på den ekstra ordinære generalforsamling at bestyrelsen fik mandat til at købe en ny lejlighed.

Ingelise har ønsket at trække sig tilbage efter mange år som kasserer. Stor tak til hende også. Bestyrelsen har et forslag til efterfølger.

Ellers har bestyrelsen arbejdet med en total modernisering af vedtægterne. De skulle have været klar til i dag, men vi måtte udskyde det til en ekstraordinær Generalforsamling eller til næste år, om det måtte være nødvendigt, for at gennembearbejde dem yderligere.

Status på de enkelte lejligheder

omtien

I alt udlejet

27 uger

 

Medlemmer

18 uger

Heraf 4 uden betaling

Ikke-medlemmer

9 uge

 

Rep

2

 

 

Lejligheden fremstår stadigvæk i god stand. Der har jævnligt været malet og renoveret efter behov.

Senest har et af vores aktive medlemmer (Lasse & Lone) repareret bordpladen i køkkenet som nu er blevet understøttet med en metalskinne.  Manglende lys i det ene badeværelse samt dårlig vandtilførsel er også ordnet.

En halv snes medlemmer - ca. 10% - er meget glade for at komme til Jomtien, men det er ikke nok.

På trods af, at lejligheden stor set kører i 0, så er succeskriteriet at medlemmerne bruger lejligheden.

Status på salget.

Vi har to mæglere i gang med at sælge lejligheden.

En lokal mægler i huset Succes property samt en større mægler i området.

Hos sidstnævnte, Costal Real Estate kan man finde vores lejlighed på deres hjemmeside:

La Clusaz

I alt udlejet

35 uger

 

Medlemmer

35 uger

 

Ikke-medlemmer

0

 

Rep

2

 

Generalforsamling afholdt.
Køb af nye gulvtæpper, spisebordslampe, terrasse møbler og
Gulvtæpper i værelserne.
WC repareret.

Malaga

I alt udlejet

51 uger

 

Medlemmer

51 uger

Heraf 6 uden betaling

Ikke-medlemmer

0 uge

 

Rep

1

 

Køb af nye lænestole, hovedpuder, glas og en ny væg markise til altanen.

Et problem der truer er, at den spanske bank vil have bevis for, at vi ingen indtægter har i Spanien – for at opkræve skat formentlig. Dette kræver dokumentation fra koordinatoren – lønsedler, skattebillet osv.

Beretningen blev godkendt.

Regnskab

Regnskabet var udsendt i forvejen med, og der var ingen generelle kommentarer

Der mangler i det udsendte budget 14.000 kr. til hjemmesiden, hvilket indbefatter 2.000 kr. til fast vedligehold, 2.000 kr. til diverse ændringer og 10.000 kr. til en opgradering af programmerne. Dette har været forudset og informeret om tidligere.

Spørgsmål: Jomtien står med 0 i budget, men den er jo ikke solgt endnu, og kan udlejes.

Svar: Svært at vide hvornår den bliver solgt. Vi har ikke regnet med nogen aktivitet, men der er da stadigt åbent for bookinger.

Spørgsmål: Der er restanter på 10.670 kr. hvad gør vi med dem?

Svar:  De fleste af dem er allerede nu betalt og resten er ved at blive inddraget.

Spørgsmål: Hvorfor står der et stort beløb på Bank Nordik kontoen?

Svar: Der er stadig nogen, der ikke har fået rettet deres indbetalinger. Pengene bliver overført snart efter generalforsamlingen og kontoen bliver lukket ned. Nyhedsbrev kommer ud om dette.

Regnskabet blev godkendt

6. Indkomne forslag

Huslejeforhøjelse

Motivering: Hæves med 100 kr. pr uge så husleje fremover bliver 1.000 kr. pr. uge

Gælder fra dags dato, men ikke for bekræftede uger.

Spørgsmål: Hvad er begrundelsen

Svar: Alle omkostningerne stiger. F.eks. i AGP er der nu kommet renovation og vand, der før var inkluderet i fællesomkostningerne

Spørgsmål: Hvordan er det med rengøring, den burde være inkluderet.

Svar: Det er den i Jomtien og Malaga, men ikke i La Clusaz

Forslaget blev vedtaget.

Valg til bestyrelsen

De opstillede bestyrelsesmedlemmer blev valgt.

4. Valg af suppleanter

Christel Weih blev valgt som suppleant med ret til at komme til bestyrelsesmøder.

 5. revisor

Lone Johansen blev valgt som revisor.

6. Eventuelt

Spørgsmål: Når vi har solgt Jomtien og købt en ny, hvad så med den 4. lejlighed?
Svar: Det er sandt, at vi så ikke har råd til den 4. lejlighed, og vi kan formentlig ikke låne i banken. Flere forskellige scenarier har været diskuteret i bestyrelsen, men vi er endnu ikke kommet så langt, så vi vil anbefale nogen konkret model.

Desuden giver statistisk tre lejligheder med helårs tilgang flere uger til rådighed end de gamle fire med dårlig vintersæson i Lissabon og for langt til Thailand.

Spørgsmål: Hvormange penge vil vi bruge på en lejlighed på ’Mallorca’?

Svar: Der er eksempler på lejligheder efter vores krav til 250.000 euro hvilket er over vores budget, men også på priser helt ned til 190.000 euro.

Tre ting står fast:

1.    Bestyrelsen køber ikke over de midler, der er indkommet ved lejlighedssalgene, hvilket vil sige ca.1.5 mkr.. Udover det indkaldes til ny generalforsamling.

2.    Vi køber kun efter de kriterier vi har fremlagt. God, stor lejlighed, adgang til pool, 2 soveværelse – ekstra måske to badeværelser og havudsigt.

3.    Hvis dette ikke kan opnås på Mallorca, ser efter noget på fastlandet – måske Alicante eller lignende.

Der var ikke flere spørgsmål, og dirigenten takkede alle for god ro og orden.
Således opfattet den 22. marts 2018

Niels Bloch,

Sekretær