Generalforsamling den 22. oktober 2020 kl. 17 Ved Diget

Kære medlemmer

Husk venligst tilmelding senest den 18. oktober.

Bestyrelsen