Generalforsamling den 30. marts 2016

Generalforsamling for SCCFF Den 30. marts 2016 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af revideret regnskab. 4. Valg til bestyrelsen Johnny Hansen, formand Jan Frederiksen, Malaga koordinator, på valg, modtager genvalg Niels Andersen, Jomtien koordinator. Svend Bidstrup, Lissabon koordinator. Ingelise Peters, kasserer, på valg, modtager genvalg Hans Peter Michaelsen, La Clusaz koordinator, på valg (allerede tiltrådt) Niels Bloch, sekretær. 5. Valg af suppleanter Frank Lenshøj, på valg Jørgen Lehm, ikke på valg 6. Valg af revisor 7. Ændringer til bookingregler (Se vedlagt) 8. Indkomne forslag og debat (se vedlagt). 1. SCCFF Renæssance projektet. a. Gennemgang af arbejdsgruppens proces b. Forelæggelse af konkrete forslag c. Om disse vedtages fremlæggelse af konkrete vedtægtsændringer 2. Synlighed om udlejning 3. Mere information om regnskab 9. Eventuelt 1. Valg af dirigent Mogens Lousen blev valgt, og konstaterede, at generalforsamlingen og de indkomne forslag var lovligt fremsendte. 31 medlemmer var mødt frem. 2. Formandens beretning Status på de enkelte lejligheder Jomtien Generelt fremstår lejligheden rigtig pæn og indbydende. Udlejning for 2015 • 21 uger til medlemmer inkl. 3 x 2 Pri.uger til bestyrelsesmedlemmer u/betaling (Jævnfør § 10.1) • 6 uger til ikke-medlemmer • 3 rep.uger uden betaling Forventet udlejning i 2016 • Ca. 30 uger Aktiviteter gennemført i 2015 • Vores 4 terrasser har gennemgået en større forvandling. Gamle fliser er fjernet og nye flotte og mere rengøringsvenlige er lagt i stedet. • Malerarbejde udført efter færdiggørelse af flisearbejdet • Nyt cafébord med 2 stole indkøbt til stueterrassen • De 4 udendørs aircon enheder flyttet fra gulvet op på væggene • Sædvanlig årlig service på alle 4 airconen heder ude/inde • Hovedrengøring efter flisearbejde. Betonstøv over alt i lejligheden • El vandvarmer under køkkenvask defekt og udskiftet • Køkkenvandhane defekt og udskiftet • Rensning af alle gardiner, pudebetræk og vask af skånemadrasser • Alle almindelige lyspærer (15 stk.) udskiftet til LED lyspærer. Samtidig er lyssænkning afmonteret. • Indkøb af nye hovedpuder til master bedroom • Lås i hoveddør skiftet. Nøgler kan ikke kopieres • På opfordring har jeg indkøbt en safety boks og monteret den i klædeskabet. • Brødrister defekt og udskiftet • El kedel defekt og udskiftet • Køkkenur defekt og udskiftet • Nyt badeforhæng • Batterier udskiftet i alle 12 remote. Aircon, TV, radio etc. • Der er sprøjtet mod myrer i køkkenet Planlagte/mulige aktiviteter i 2016 • Muligvis indkøb af nyt digitalt TV, da analog signal er under udfasning • Service på aircon • Ny indboforsikring, ud over den standard forsikring som vi har gennem administratoren Aktiviteter på sigt • Udskiftning af køkkenbordplade som er revnet flere steder, men den fungerer. • Støjreduktion i værelser • Rækværk ude trænger til rep i samlingerne. Administrator action La Clusaz Lejligheden har været udlejet 39 uger i 2015 mod 32 uger året før – en fremgang på den gode side af 20 %. 2015: • ovn – mikrobølgeovn (kombineret) • madrasser og rullemadrasser i køjesengen • rullemadrassen i dobbeltsengen • 2 nye 2-personers sofaer • 4 sofapuder • billeder og skifterammer skiftet • infotavle er blevet ajourført 2016: • topmadras til dobbeltseng • raclette Planer: • TV (ikke med i budget - skiftes måske i 2016, afventer bl.a. nyt antenne signal i huset) • WiFi – en mulig fælles løsning med resten af huset • Gulvbelægning på toilet skiftes Malaga: Lejligheden har været udlejet i 53 uger. I år er der kun 3 uger i december ledige. 2015 • ny seng • nyt skab • porcelæn • håndklæder osv. • Medlemmerne opfordredes til ovnrens efter brug. Lissabon Lejligheden har været udlejet i 17 uger. I år er der booket 18 uger. 2015 • Omgivelserne sonderet, vaskeri, vandværk osv. • Nye senge • Håndklæder • Gardiner på altan • Skiftet lås • Vaskeri desværre lukket. Løsning overvejes Kan muligvis være en vaskemaskine. Kommentar: Respekt til Lissabon koordinatoren, idet mange problemer har været tacklet uden lokal hjælp. Beretningen blev vedtaget: Regnskab Regnskabet var udsendt i forvejen (for vist første gang, hvilket blev modtaget med tilfredshed). Formanden kommenterede revisorkommentaren i protokollen, der (fejlagtigt) var blevet distribueret. Sagen er behandlet internt i bestyrelsen, og betragtes som afsluttet. Separat information om dette udsendes af hensyn til ikke tilstedeværende medlemmer. Kommentar til Jomtien: Der er for store udgifter til rengøring i forhold til lejeindtægterne i Jomtien. Måske for lidt udlejning til medlemmer? Svar: Vi har en fast rengøringsdame til en fair løn. Hun kommer hver uge, men til lavere løn, hvis der ikke har været udlejning. Dette giver en garanti for god sikkerhed for loyalitet og god service. I øvrigt gav lejligheden i 2014 overskud, så underskuddet i 2015 er udelukkende på grund af væsentlig renovering. Kommenter til La Clusaz: Indkøb for 12.000kr var ikke budgetteret. Svar: Indkøbene var godkendt af bestyrelsen uden om budgettet. 3. Valg til bestyrelsen De opstillede bestyrelsesmedlemmer blev valgt. 4. Valg af suppleanter Frank Lenshøj var ikke tilstede. Jørgen Meinecke blev valgt. 5. Valg af revisor Steen Holberg blev genvalgt. 6. Indkomne forslag og debat Justering af bookingreglerne blev informeret. Kommentar: Der mangler information om kontingentets størrelse og deadline. Svar: Dette vil blive ændret. Forslag fra bestyrelsen om Renæssance af foreningen Formanden motiverede forslaget, der er resultatet af sidste års generalforsamling vejledende afstemning: Citat fra sidste års referat:: ’Konsekvenserne af ovenstående er at andelene skal stige i værdi for alle. Dog uden ekstra indskud af nuværende medlemmer. Bestyrelsen vil arbejde videre med dette, og undersøger bl.a. hvordan vi kan indføre en formaliseret jævnlig ejendomsvurdering. Dette vil så blive taget op på en ny generalforsamling eller/og en urafstemning’ Citat slut. Samtidigt trak han forslaget om huslejestigning til 1500kr tilbage, så vi bare stemmer om forhøjelse til 1200kr Kommentarer: Vi kan miste lejere ved huslejeforhøjelse- -. selv 1200 er for meget. Vi kan fordoble kontingentet i stedet, og spare op. Jo mindre indskud jo mindre chancer for udmelding Hvis man har to eller flere anparter vil man altid have lavest point. Ikke retfærdigt. Svar fra bestyrelsen Vi tror at kontingentforhøjelser vil skabe større risiko for udmelding af passive medlemmer. Det giver i øvrigt for lidt. 1200kr mener vi stadig er temmelig godt under markedspriserne Vi ved, at vi har brug for mere kapital end Lissabon salg kan give. Flere anparter er ikke en del af dette forslag. Blev vedtaget for flere år siden. Kommentar: Kunne vi tage lån i lejlighederne for at finansiere køb? Svar fra bestyrelsen: Vi mener ikke en forening kan låne. Der kræves en individuel person. Undersøges. Yderligere kommentarer Kan vi introducere en mindre forhøjelse af kontingent og husleje? Omfatter medlemsberettigelse ikke også Spirit? Svært at sælge lejligheden i Lissabon. En bedre er lige solgt for 600.000kr. Kunne vi lave meningsmåling om ny lejlighed? Svar fra bestyrelsen: Alt kan tænkes, men det må indgå i et eventuelt nyt forslag. Konklusion: Forslaget blev nedstemt. Dvs. at foreningen ønsker alternativ 0. Ingen udvikling. Bestyrelsen tolker det dog sådan, at det er ok at sælge Lissabon lejligheden, men finansiering af ny lejlighed må være anderledes. Vi går i tænkeboks, og indkalder eventuelt til ekstraordinær generalforsamling. Synlighed om udlejning. Det vil være praktisk at kunne se, hvem der kommer før og efter en selv. Svar fra bestyrelsen: Vi ønsker ikke ’offentlig’ adgang til om man er på ferie eller ej. Desuden åbner det mulighed for at presse medlemmer til at ændre deres uger. Per Hester fremlagde et forslag til løsning, der indebærer, at bestyrelsen kan opdatere, og medlemmer se navne på udlejere, mens alle andre bare kan se det samme som i dag. Forslaget kan eventuelt automatiseres, hvis det er økonomisk acceptabelt. Forslaget blev vedtaget, Mere information om regnskabet. Det kan være relevant for medlemmerne at kunne se om det er medlemmer eller eksterne der hovedsageligt bruger lejlighederne, når man skal vurdere en lejligheds berettigelse eller ej. Forslaget blev vedtaget. 7. Eventuelt Vedtægterne bør ændres så det fremgår, at bestyrelsesmedlemmer ikke alle er på valg samme år. Svar: Ok Hvordan får man et andelsbevis? Svar: Henvend jer til sekretæren. Bestyrelsen bør informere både mere generelt og specifikt, så foreningen bliver mere synlig. Svar: Vi vil blive bedre til at udsende nyhedsbreve, hvor alle i øvrigt er velkomne til at bidrage. Mails sendt til sekretæren med relevant nyt vil blive sendt ud til alle. Niels A. opfordrede ’skabs’ ildsjæle om at springe ud. Vi mangler (yngre) aktive medlemmer, der er parat til at yde en indsats og tage et ansvar med gamle og nye lejligheder. Således opfattet den 2. april 2016 Niels Bloch, Sekretær