Kontingent

Kære medlemmer
Bestyrelsen vil endnu engang gøre opmærksom på, at årskontingentet, som er på kr. 600.- pr. andel, skal indbetales senest den 15. januar iflg. vedtægterne.
Medlemmer med kontingentrestance kan ikke reservere lejligheder, før restancen er betalt.
Mvh
Bestyrelsen