Nyhedsbev nr.52

SCCFF i corona krisen

Kære medlemmer

Verden er ramt af corona krisen og det er SCCFF naturligvis også.

Fra d. 14. marts 2020 lukkede regeringen for landets grænser, på en måde, så det ikke har været muligt at anvende foreningens lejligheder i en periode, som vi endnu ikke kender varigheden af.

Bestyrelsen har derfor drøftet hvordan vi mener, at vi som forening bedst forholder os til dette.

Vi har besluttet at gøre følgende midlertidige afvigelser fra foreningens "Bookingregler":

Reservationer kan annulleres uden at der skal betales og uden at man belastes med points.

Dette gælder med tilbagevirkende kraft fra og med uge 12, hvor første feriedag var lørdag d. 14. marts og indtil videre.

Bestyrelsen vil naturligvis informere om, hvornår vi vender tilbage til vores "Bookingregler".

Hvis ikke man agerer i denne periode, vil man efterfølgende være omfattet af foreningens "Bookingregler".

Vi har også besluttet at medlemmerne skal gøre følgende ved annullering og eventuel refundering:

Annullering af tidligere/fremtidige ferieuger kræver at man kontakter koordinatoren for den respektive lejlighed. Er der også tale om refundering af betaling for ugen, så skal der samtidigt gøres opmærksom på det.
Vær venligst meget præcis med at oplyse hvilken uge det drejer sig om og oplys venligst hvilket reg. og kontonr. beløbet skal refunderes til.

Vi håber at det snart igen vil være muligt at holde ferier i vores dejlige lejligheder.

Venlig hilsen

Bestyrelsen