Nyhedsbrev nr. 15

Kære medlemmer.
Helt pludseligt er der to ledige uger i Malaga:
Fra 20. august til 3. september 2016
First come first served.
Henvendelse til koordinatoren
Venlig hilsen
Niels B