Nyhedsbrev nr. 17

Kære medlemmer

På årets ordinære generalforsamling blev det besluttet, at det skal være muligt for alle SCCFF medlemmer på foreningens hjemmeside, at se hvem der er bruger af lejlighederne og i hvilke perioder.
Den funktionalitet er nu blevet udviklet og det vil som udgangspunkt også være muligt at se medlemmets telefonnr. og e-mail. Det vil dog være muligt at fravælge visning af netop telefonnr. og e-mail.
Ønsker du ikke at dit telefonnr. og e-mail skal vises, bedes du kontakte Hans Peter Michaelsen på hp_mic@hotmail.com senest d. 31. august 2016.
Umiddelbart efter denne dato vil funktionaliteten blive tilgængelig for alle medlemmer - nærmere herom senere.

Venlig hilsen
Hans Peter Michaelsen