Nyhedsbrev nr. 38.

Kære medlemmer

Da der stadig er tvivl om betalingen af kontingent, så vil bestyrelsen gerne præcisere det.

Årskontingentet på kr. 600.- for året 2019, skal betales senest den 15.januar 2019. Det er lavet om fra kr. 50.- om måneden til kun at betales en gang om året, da det var en stor administrativ opgave for kassereren.

Al løntræk af kontingent er ophørt fra den 31. december 2018, det betyder at alle som før blev trukket via deres lønseddel, selv skal sørge for at kontingentet bliver betalt.

Kontingentet skal indbetales på vores konto i danske bank (konto nr.9570-12277695). Foreslår at lave en fast overførsel i januar måned via netbank.

HUSK KONTINGENT DEADLINE ER DEN 15. JANUAR.

Mvh

Bestyrelsen