Nyhedsbrev nr. 42

Kære medlemmer

På generalforsamlingen blev vi enige om, at de som ønsker det, kan få opskrevet deres andelsværdi til kr. 30.000.- mod at indbetale kr. 2.000.
Ønsker du at opskrive værdien, skal du senest den 30. juni indbetale kr. 2.000.- på foreningens konto.
I kommentar feltet skriver du ”andelsværdi” og dit navn, så kassereren kan få det opdateret i vores database.
Har du nogen spørgsmål, venligst kontakt formand Johnny Brøndum Hansen.

Mvh
På bestyrelsens vegne
Johnny Brøndum Hansen.