Nyhedsbrev nr. 54

Kære medlemmer
Om Corona reglerne tillader det til den tid, vil vi afholde generalforsamling den 2. september 2020 kl. 17 Ved diget.
Se i øvrigt referat fra bestyrelsesmødet den 10. juni.

Vh Bestyrelsen