Reviderede vedtægter i ny opsætning

Ekstraordinær Generalforsamling for SCCFF
Den 22. maj 2018
Ved Diget kl. 1700

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning inkl. information om Jomtien og ny lejlighed.
3. Nye vedtægter.
4. Eventuelt

På bestyrelsens vegne
Niels B.