Bookingregler

 

Princip

Prioritet gives efter hvor meget man har brugt lejlighederne i det forløbne år. Jo mindre brug et år, jo højere prioritet næste år.

Regler for medlemmer.

En andel repræsenterer 2 prioritetssuger i hvert kalenderår. Disse defineres som de uger et medlem inden nedennævnte deadlines altid kan sætte sig på. De repræsenterer så at sige ens andel i foreningen.

Tildelte lejligheder efter nedenstårnde deadlines er garanterede og kan ikke tildeles andre, selvom de har mindre pointtal.

Medlemmer med kontingentrestance - kan ikke reservere lejligheder før restancen er betalt.

Bemærk at du på trods af afbud vil blive belastet med point og betaling medmindre lejligheden bliver genudlejet. Dette gælder dog først fra hhv. 2 og 3 måneder før første feriedag (ikke-medlemmer hhv. medlemmer).

Hvis 2 medlemmer vil have de samme uger, så gælder reglen om færrest brugte point i forudgående kalenderår. Hvis to eller flere medlemmer har samme antal point trækkes lod.

La Clusaz skiuger tildeles efter tidligere forbrug af point. Der laves en prioriteringsliste med alle de personer som ønsker en skiuge. Medlemmerne får efter tur lov til at vælge en uge. Har to eller flere personer samme eller ingen pointforbrug trække der lod om deres rækkefølge på prioriteringslisten.

I skisæsonen i La Clusaz har man kun ret til en prioritetsuge og point forbruget vurderes udfra forbruget i indeværende kalenderår (som status er 01. juni - både brugt og planlagt.

Prioriteringen gøres ifølge tildelte point i alle lejligheder under et.

Ledige uger i indeværende år kan ubegrænset, med bekræftelse senest 3 måneder før, tages af medlemmer. Med mindre end 2 måneder til afrejse er det uden pointtildeling.

I alle lejlighederne er skiftedag lørdag.

Pointgivning og deadlines for tildeling af ønskede lejligheder.

Lejlighed

Periode

Deadline kl 12.00:

Malaga og Alicante

1. februar til 31. januar

1. februar

La Clusaz vinter

uge 52-15

1. juni

La Clusaz sommer

uge 16-51

1. februar

 

 

 

 

 

 

 

Uge

Måned

La Clusaz

Malaga

Alicante

 

1-3

jan

20

20

20

 

4-5

jan-feb

35

20

20

 

6-9

feb-mar

50

20

20

 

10-11

mar

35

20

20

 

12-24

mar-jun

20

20

20

 

25-32

jun-aug

50

50

50

 

33-39

aug-okt

20

50

50

 

40-41

okt

20

20

20

 

42

okt

35

35

35

 

43

okt

20

20

20

 

44-48

nov

20

20

20

 

49-51

dec

20

20

20

 

52

dec

50

20

20

 

Regler for ikke-medlemmer:

Efter hhv 1. februar og 1. juni kan der frit bookes i ledige uger. Dog sådan at der 1. februar- 1. juni kun kan reserveres til og med august.

1. juni –1. februar kan der reserveres til og med januar

Efter hhv 1. februar og 1. juni kan der frit bookes i ledige uger med bekræftelse 2 måneder før.