Formål og historie

Foreningen så dagens lys en trist novemberdag i 1981. En god håndfuld Cargo medarbejdere med bl.a. Flemming Halberg og Erik Petersen i spidsen var fast besluttet på at få foreningen etableret.

Som så mange andre var de glade for at rejse, men de var ikke så glade for at betale dyre hotelregninger.

Grundlaget om at samle et passende antal Cargomedarbejdere i en forening hvor alle indskød det samme beløb, som der herefter blev købt lejligheder for var hermed skabt.

Formålet med foreningen var kort og godt at give medlemmerne en rimelig billig ferie på et eftertragtet feriested i nærheden af en lufthavn hvor SAS fløj til. Der blev rimelig hurtigt købt to lejligheder i henholdsvis Lissabon og Malaga. Begge disse lejlighedskøb skete først i firserne.

I midten af firserne blev tanken om endnu et køb vagt. Det skulle være et sted hvor der var mulighed for skiløb, men hvor der også skete noget om sommeren. Efter en del forarbejde, fløj Ole Tandrup og Niels Andersen til GVA hvor de lejede en bil og kørte rundt i Frankrig i en radius på 1 - 1 ½ time fra lufthavnen. Valget var ikke svært da de fik set vores lille perle i La Clusaz. Den nødvendige proces gik i gang med ekstra ordinær generalforsamling etc og lejligheden blev herefter købt ultimo 1986.

I tidens løb har medlemmerne indskudt mindre beløb til at finansiere køb af lejligheder. Indskuddet idag ligger således på DKK 22.000 for et medlemskab.

Med det seneste lejlighedskøb i Thailand apr 2004, har bestyrelsen imidlertid valgt at udvide medlemsskaren og ikke som tidligere at bede medlemmerne om at indbetale flere penge. Som tidligere vedtaget på en generalforsamling har foreningen vedtaget at optage medlemmer udenfor SAS Cargo så vi betragter det derfor ikke som det store problem at få det nødvendige antal nye medlemmer. Vi satser på et sted omkring 100 medlemmer, hvilket vil sige 25 medlemmer pr lejlighed, hvilket bestyrelsen mener er et passende antal.

Der har ligeledes til mange generalforsamlinger været diskuteret om vi skulle opskrive vores andele. Den til enhver tid siddende bestyrelse har i den forbindelse kraftigt opfordret medlemmerne til at holde fast i at foreningen skal være en ”NON PROFIT” forening og ikke tilskynde nye såvel som gamle medlemmer til at spekulere i medlemskabet. Således er en ikke uvæsentlig værdistigning af alle lejlighederne blevet i foreningen.

Nu hvor foreningen kører mod de 33 år har bestyrelsen valgt at bruge lidt penge på istandsættelse af Malaga lejligheden, hvilket var påkrævet og samtidig ser vi meget frem til, at tage vor nyindkøbte lejlighed i Thailand i brug. Forhåbentlig vil dette ske ultimo 2005. Man kan med rette stille bestyrelsen spørgsmålet, hvorfor vi ikke har købt noget som var færdigt. Det havde vi faktisk gjort, men vi måtte springe fra dette projekt da vi ikke kunne blive lovformeligt registreret som ejere. Kun 49% af lejlighederne i en bebyggelse kan være ejet af udlændinge. Derfor bliver man nødt til at købe i en tidlig fase såfremt man vil have en ny lejlighed. På den positive side kan nævnes, at vi nu har haft stor indflydelse på mange områder i lejligheden. Bl.a. vægge, mange ekstra el stik, vand installationer, køkken, aircon etc.

Foreningen har i dag en god stabil medlemskreds, hvor ganske få forlader foreningen og hvor nye hurtigt kommer til.

Økonomien er sund, hvilket vil sige at der i foreningen er værdier for minimum DKK 40.000 pr medlem.

Sluttelig skal der lyde en stor tak til alle de nøglepersoner som i tidens løb har gjort en stor indsats for at gøre vores boligforening til den succeshistorie vi mener at den er blevet til.

Mvh Bestyrelsen