Medlemskab

SAS Cargo Center Feriebolig Forening er en non-profit forening med 100 medlemmer, som nu ejer 3 lejligheder - en i Frankrig og to i Spanien.

Medlemskab af foreningen er et alle tiders tilbud til alle SAS ansatte og pensionerede herfra. Da det som tidligere nævnt er en non-profit forening, er der ingen, der tjener på det. 

Der betales 30.000 kr i indskud, hvoraf 1.000 kr går til administration. Derudover koster det 600 kr om året i kontingent til vedligehold og nyanskaffelser i lejlighederne.

Hvis du er interesseret i at blive medlem af SAS Cargo Centers Ferieboligforening kan du rekvirere en indmeldelsesblanket ved at skrive til Johnny Hansen [jbsnaps@mail.dk].